1 sierpnia 2024 wejdą w życie istotne zmiany w przepisach prawa budowlanego.

Elżbieta Liberda        26 marca 2024        Komentarze (0)

Żart czy rzeczywiste zmiany w prawie?

1 sierpnia 2024 wejdą w życie istotne zmiany w przepisach prawa budowlanego dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego.

Zmiany dotyczą też warunków technicznych, jakie muszą spełniać budynki oraz ich usytuowanie.
Każdy pośrednik, fliper, inwestor i deweloper powinien przeczytać ten mało zachęcający tekst 😊
To także lektura obowiązkowa dla każdego, kto planuje budowę w 2024 roku.

Najważniejsze zmiany!
1. Zmiany w minimalnych odległościach między budynkami, czyli walka z „patodeweloperką”
2. Minimalna użytkowa powierzchnia lokalu
3. Większa minimalna odległość budynków mieszkalnych od obiektów przemysłowych
4. Wzrost powierzchni terenów zielonych
5. Redukcja hałasu w budynkach mieszkalnych
6. Zmiany w organizacji miejsc postojowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne
7. Zmiana wymagań dotyczących miejsc rekreacyjnych oraz placów zabaw
8. Pomieszczenia do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów
9. Zwiększenie prywatności na balkonach
10. Konieczność zapewnienia pomieszczenia przeznaczonego do przewijania osoby dorosłej o szczególnych potrzebach

Krótkie omówienie.

Zmiany w minimalnych odległościach między budynkami
Nowelizacja prawa budowlanego ma na celu wpływ na zwiększenie komfortu oraz prywatności mieszkańców. Głównym jednak założeniem jest ograniczenie tzw. „patodeweloperki”.
Zgodnie z nowelizacją wielorodzinne budynki mieszkalne które posiadają 4 lub więcej nadziemnych kondygnacji muszą być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od granicy działki.
Oczywiście są wyjątki. Będzie to sytuacja, kiedy budynek jest skierowany ścianą bez drzwi i okien w stronę granicy oraz pozwali na to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wówczas, minimalna odległość pomiędzy budynkami wynosi 1,5 m. Nie dotyczy to jednak parceli, które sąsiadują z placami dostępnymi publicznie. Cel zmiany – zmniejszenie zagęszczenia budowy.

Większa minimalna odległość budynków mieszkalnych od obiektów przemysłowych – określona została minimalna odległość obiektów magazynowych oraz produkcyjnych, których powierzchnia zabudowy jest większa niż 1000 m2, od istniejących już budynków mieszkalnych, obiektów zbiorowego zamieszkania, a także posiadających ostateczną wersję decyzji o pozwoleniu na budowę.
Odległość ta wynosi 30 metrów.

Minimalna użytkowa powierzchnia lokalu
Określona została powierzchnia minimalna lokalu użytkowego, która wynosi 25 m2.
Cel – wyeliminowanie znienawidzonych choć bardzo chętnie kupowanych mikroapartamentów.

Wzrost powierzchni terenów zielonych.
W przypadku parceli budowlanych, które przeznaczone są na placówki wychowania i oświaty, budynki mieszkalne czy też opieki zdrowotnej, minimum 25 % powierzchni mają stanowić tereny czynne biologicznie. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy w MPZP określony został inny procent powierzchni.

Redukcja hałasu w budynkach mieszkalnych
Podwyższono standardy związane z izolacją dźwiękową. Dotyczy to także drzwi wejściowych do mieszkań z korytarza bądź z klatki schodowej.

Zmiany w organizacji miejsc postojowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
Mają one stanowić maksymalnie 6 % całkowitej ilości miejsc postojowych.

Miejsca rekreacyjne i place zabaw, pomieszczenia do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów (obowiązek tworzenia takich pomieszczeń o minimalnej powierzchni 15 m2 ), konieczność zapewnienia pomieszczenia przeznaczonego do przewijania osoby dorosłej o szczególnych potrzebach w obiektach opieki zdrowotnej, na stacjach paliw, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2; w budynkach o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m2, które przeznaczone są do realizacji działalności w zakresie usług, sportu, kultury czy handlu, a także obsługiwania pasażerów w transporcie lotniczym, drogowym oraz kolejowym; w budynkach administracji publicznej, cechujących się powierzchnią użytkową przekraczającą 200 m2.

Czy zmiany są korzystne?
I tak i nie …, z pewnością wpłyną na wzrost cen nieruchomości.
Czy rzeczywiście podniosą komfort życia mieszkańców?
Trudno powiedzieć – chociażby – nie każdy chce mieszkać obok placu zabaw, albo więcej płacić w ogólnym rozrachunku za mieszkanie bo ma miejsce na przechowywanie roweru….
Czas pokaże, a tymczasem trzeba przepisy znać i się do nich stosować.

O kolejnych zmianach w prawie i orzecznictwie będziemy na bieżąco komunikować, także śledźcie nasz profil, koniecznie subskrybujcie YT, IG, Linked In, bo tam pojawiają się regularnie prawne nowinki.

No i najważniejsze – te wszystkie zmiany w prawie budowlanym, z zagospodarowaniu przestrzennym i ogólnie w kwestiach gruntów i budowania domów, bliźniaków, małej deweloperki i pośrednictwa w sprzedaży takich nieruchomości omówimy bardzo szczegółowo 19 kwietnia podczas zjazdu APN – z Radosław Musiał

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: