Ograniczenie odpowiedzialno¶ci

 

Zapoznaj±c się z tre¶ci± niniejszego bloga rozumiesz, że:

  • jego cel ma charakter wył±cznie edukacyjny,
  • zawiera wył±cznie tre¶ć o charakterze ogólnym,
  • nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa,
  • nie buduje stosunku klient ? prawnik.

Autor bloga nie odpowiada za jego tre¶ć w jakimkolwiek zakresie, a w szczególno¶ci za jak±kolwiek szkodę wyrz±dzon± zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Tre¶ć bloga jest wyrazem pogl±dów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego kancelarii. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany tre¶ci w szczególno¶ci w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Autor bloga ponadto nie odpowiada za tre¶ć komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.