MELDUNEK – czy może być problemem ? Wymeldowane administracyjne.

Elżbieta Liberda        14 września 2022        Komentarze (0)

Wymeldowanie administracyjne  – krok po kroku – gdzie się składa, ile kosztuje i trwa

Uzyskanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych do transakcji nie jest dokumentem obligatoryjnym do przeniesienia prawa własności. Jednak praktyka notarialna w Polsce jest zgodna co do tego aby takowy dokument był przedstawiony Kupującemu. Dlaczego? Bowiem meldunek nie jest już sprawą tak prostą do załatwienia jakby się wydawało, a zaszłości w nich mogą być bolesne w skutkach.

Kto i kiedy może się zameldować?

Meldunku może dokonać zarówno Właściciel nieruchomości, jak i osoba, która posiada do niego tytuł prawny np. w postaci zawartej umowy najmu. Co do zasady właściciel musi wyrazić na meldunek zgodę, ale.. bywało z tym różnie.

A kto może się wymeldować? Lub też inaczej czy można kogoś wymeldować? Można – POSIADAJĄC ODPOWIEDNIE UMOCOWANIE, w innym przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o wymeldowanie przez osobę posiadającą meldunek. Warto wiedzieć, że meldunek pod danym adresem traci się z chwilą zameldowania w innym, ale na pobyt stały. Co zatem w sytuacji kiedy okazuje się, że mieszkanie, które nabywamy, czy też nabyliśmy posiada meldunek. Prawo polskie dopuszcza procedurę wymeldowania administracyjnego.

ADMINISTARCYJNY PROCES WYMELDOWANIA

Czynność administracyjna polegająca na złożeniu odpowiedniego wniosku o wymeldowanie osoby z pobytu stałego oraz wykazaniu nie zamieszkiwania przez niego pod danym adresem przez okres co najmniej 3 miesięcy. Czynność dokonywana jest na wniosek właściciela, podmiotu lub też z urzędu.

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumentację należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Miasta lub też Urzędzie Gminy. W skład składanej dokumentacji powinny wchodzić:

  • Odpowiednio wypełniony wniosek;
  • Dokument potwierdzający własność lokalu : umowa sprzedaży, darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; zamiennie mogą to być również: numer księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie Sądu etc.
  • Inne dokumenty potwierdzające fakty wynikające z uzasadnienia wniosku np.: wyrok eksmisyjny.
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej (17 zł)
  • W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł.

Ile trwa proces?

Zgodnie z przesłankami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego cały proces powinien zakończyć się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sytuacjach skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy od złożenia. Niestety w praktyce bywa różnie. Z uwagi na niekiedy złożoność spraw i utrudnienia zarówno urząd jak i osoba posiadająca meldunek mogą wszystko skutecznie przeciągać w czasie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: