Prowizja dla pośrednika pomimo wypowiedzenia umowy.

Elżbieta Liberda        04 czerwca 2024        Komentarze (0)

Pośrednik dostał wynagrodzenie pomimo wypowiedzenia umowy!
Coraz więcej orzeczeń korzystnych dla pośredników!

Pomijanie biura w transakcji, chęć obejścia obowiązku zapłaty wynagrodzenia to niestety częsta praktyka niektórych Klientów. Przy braku dobrych dokumentów, umów, to takie działania często odnosiły zamierzony skutek nierzetelnego kontrahenta i pośrednik, pomimo wykonania swojej pracy zostawał bez … kasy.

Szczególnie w sporach z konsumentami daje się odczuć wyraźne uprzywilejowanie jednej ze stron, pośrednik musi się mocno nagimnastykować, aby wykazać, że wynagrodzenie mu się należy, podczas gdy konsument zawsze może twierdzić, że czegoś nie zrozumiał, nie doczytał….

Ale… zmienia się !

Mamy kolejny wyrok, *co prawda dotyczy spółki, ale potwierdza to, że nie warto odpuszczać, gdy Klient pośrednikowi nie zapłaci albo, jak w poniższej sprawie wypowie umowę, a potem „skontaktuje się sam” z drugą stroną transakcji.

W świeżutkim orzeczeniu czytamy, że wynagrodzenie pośrednikowi się należy!!!

W sporze powoływano się na to, że pomiędzy pośrednikiem, a spółką, która zleciła sprzedaż nieruchomości pośrednikowi nie doszło do zawarcia umowy pośrednictwa, a umowy zlecenia i dlatego, gdy ta spółka ta wypowiedziała umowę, to pomimo tego, że następnie sprzedała nieruchomość kontrahentowi skojarzonemu przez pośrednika , to twierdziła że pośrednikowi wynagrodzenie przysługuje.

Sądy I i II instancji nie podzieliły tej argumentacji, zasądziły wynagrodzenie, ale spółka nawet skierowała sprawę do SN. Sąd Najwyższy oddalił skargę, wyjaśnił też istotę umowy pośrednictwa.

ędzia wskazał, że:

„Pośrednictwo polega na dokonywaniu czynności faktycznych a nie prawnych, pośrednik działa samodzielnie i nie ma obowiązku stosowania się do zaleceń zlecającego, bezpośrednim celem działań pośrednika nie jest wywołanie określonego skutku prawnego, lecz stworzenie warunków, w których zawarcie głównej umowy jest możliwe, ale już tylko z udziałem samych zainteresowanych, pośrednik nabywa prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy stworzone przez niego warunki doprowadzą zainteresowanych do zawarcia głównej umowy, a zatem całe ryzyko gospodarcze spoczywa na pośredniku, który z reguły nie ma nawet prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Wszystko to sprawia, że do umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami trudno stosować, nawet odpowiednio, przepisy dotyczące umowy zlecenia”

To ważne dla środowiska orzeczenie.

Pokazujące też, jak ważne są dokumenty w agencji nieruchomości i dobre procedury dokumentowania wykonanych czynności pośrednictwa.

Ja mega się cieszę, bo reprezentując pośredników w takich sprawach mam kolejny mądry wyrok, którym będę mogła wspierać argumentacje swoich pozwów, gdy Klient pośrednikowi nie zapłaci i celowo go pomija.

Tą sprawę omówimy też na moich warsztatach online z dokumentacji w agencji nieruchomości które już 10 czerwca 2024.

P.S. Pośrednicy  to jedna z moich ulubionych grup zawodowych dla których od lat prowadzę szkolenia i świadczę obsługę prawną. Zawód ten jednak tylko na pozór wydaje się łatwy… Wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, regularnej aktualizacji tej wiedzy, znajomości przepisów prawnych, sytuacji na rynku oraz dobrych umiejętności sprzedażowych.

Miłego dnia! Szczególnie dla pośredników 🙂

Ela z Zespołem Pośredników!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: