Eksmisja na bruk . Czy to możliwe ?

Elżbieta Liberda        05 lipca 2017        2 komentarze

Wielu wydaje się, że w wypadku kiedy lokal zajmuje „ktoś” bez tytułu prawnego to będzie można go usunąć …

Niestety !

Prawo polskie w znacznym stopniu chroni lokatorów, wielokrotnie „lepiej” aniżeli właścicieli nieruchomości.

Dodatkowo należy wskazać na przepisy kodeksu cywilnego mówiące o ochronie posiadania.

Wskazują, że nie wolno naruszać samowolnieposiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze, zaś do ochrony władania lokalem stosuje się odpowiednio przepisy o ochronieposiadania.

Oznacza to, iż jeśli nawet osoba zajmująca lokal nie ma tytułu prawnego do nieruchomości natomiast jest w jego posiadaniu to co do zasady przysługuje jej ochrona prawna z tego tytułu.

Największą bolączką właścicieli są jednak regulacje zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Uniemożliwiają one w zasadzie całkowicie usunięcie „niechcianego gościa ” na bruk bez zapewnienia mu jakiegokolwiek lokum.

Taki stan rzeczy był możliwy do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2010 r, orzekającego niekonstytucyjność art. 1046 § 4 kpc. Wówczas w niektórych przypadkach możliwe było niezapewnienie lokalu tymczasowego (np. jeśli eksmitowany znęcał się nad rodziną).

Z dniem 17.11.2011r wskazany przepis stracił moc.

Obecnie nie ma tzw. ?eksmisji na bruk? i nawet w przypadku braku orzeczenia uprawnienia do lokalu socjalnego lub zamiennego eksmitowanym należy zapewnić lokal tymczasowy.

Obecnie jeżeli sąd nie przyzna prawa do lokalu socjalnego albo lokalu zastępczego, komornik który przeprowadza egzekucję, musi wstrzymać się do czasu kiedy to gmina nie wskaże tymczasowego pomieszczenia.

Nie ma problemu jeżeli dłużnikowi przysługuje prawo do innego lokalu mieszkalnego.

Jeżeli jednak nie przysługuje dłużnikowi tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności.

Gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie.

Komornik wstrzymuje wówczas eksmisję, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Jeżeli komornik usuwa dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, musi powiadomić właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Lokal zastępczy musi się nadawać do zamieszkania, zapewniać co najmniej 5 m? powierzchni mieszkalnej na osobę oraz znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Dodatkowo pomieszczenie takie musi spełniać minimalne wymogi techniczno-sanitarne. Musi posiadać dostęp do WC oraz źródło zaopatrzenia w wodę. Dodatkowo w pomieszczeniu musi być dostęp do światła ? zarówno elektrycznego jak i naturalnego, możliwość zainstalowania jakiegokolwiek ogrzewania oraz urządzenia do gotowania posiłków. Takie minimalne wymogi narzuca ustawa z dnia 21 czerwca 2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 poz.1610 ).

Poza koniecznością zapewnienia lokalu zastępczego, ustawa nakłada także inne ograniczenia – dotyczą one terminu wykonywania eksmisji.

Zgodnie z art. 16 ustawy, eksmitować nie możne w okresie zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca, jeżeli nie zapewniono lokalu zastępczego. Nie można zatem w tym okresie eksmitować do schronisk lub noclegowni. Zakaz ten nie dotyczy jednak przypadku, gdy eksmisja jest spowodowana jest zaistnieniem jednej z następujących okoliczności: ? stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, ? niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku ? zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. W powyższych sytuacjach eksmisja do schroniska lub noclegowni jest możliwa w każdym czasie.

Kwestie związane z obowiązkiem przyznania lokalu socjalnego zostaną omówione w innym wpisie .

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Łucja Biernacka 3 października, 2017 o 12:38

2 m-ce temu zostałam eksmitowana z mieszkania komunalnego na bruk. W Urzędzie Miasta dowiedziałam się że oni tej eksmisji nie przeprowadzali, a była to eksmisja prywatna. Nie zostałam poinformowana o terminie eksmisji, ani o lokalu socjalnym do którego mam się przeprowadzić. Mieszkam na ulicy i walczę o sprawiedliwość. Zawiadomiłam prokuraturę oraz sprawie przygląda się Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie jestem prawnikiem, ale wiem, że to jest niezgodnie z prawem przeprowadzone

Odpowiedz

Elżbieta Liberda 19 października, 2017 o 14:38

Szanowna Pani. Trudno mi ocenić merytorycznie zasadność eksmisji nie widząc akt sprawy. Niemniej jednak istotne jest w tej sprawie m.in. jak doszło do pozbawienia Pani posiadania nieruchomości. Czy przeprowadził to organ egzekucyjny i na podstawie jakiego tytułu wykonawczego ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: