KSIĘGI WIECZYSTE

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA JAKO sposób na blokowanie sprzedaży !

Elżbieta Liberda        12 września 2022        2 komentarze

  Zabezpieczenie roszczeń – aspekty praktyczne   Ponieważ w ostatnim czasie nasiliły się w mojej praktyce prawniczej kwestie związane z zabezpieczeniem roszczeń, uznałam, że temat ten wymaga omówienia przede wszystkim pod kątem zabezpieczenia, którego przedmiotem jest nieruchomość. Oczywiście istnieje wiele  opracowań omawiających z perspektywy teoretycznej to zagadnienie, dokonujących egzegezy każdego przepisu. Natomiast w niniejszym opracowaniu […]

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – lista zmian.

Elżbieta Liberda        06 września 2022        Komentarze (0)

Nowa ustawa deweloperska – jaki jest jej cel, jakie wprowadza zmiany i kogo dotyczą? Z dniem 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tzw. „Nowa ustawa deweloperska”. Tym samym, z dniem 1 lipca 2022r. utraciła moc dotychczasowa […]

NAJEM DLA RODZINY – korzyść czy ryzyko ?

Elżbieta Liberda        01 września 2022        Komentarze (0)

Rodzina jako najemca. Wiele obaw u wynajmujących budzi wynajem lokali dla rodzin. Powodem tego są obowiązujące regulacje prawne, które wskazują na uprawnienie osoby pozostającej pod władzą rodzicielską do zamieszkiwania wraz z rodzicami. W razie ewentualnej konieczności prowadzenia postępowania o opróżnienie lokalu sprawa będzie dotyczyła całej rodziny, pomimo tego że „głównym” najemcą będzie tylko jedna osoba. […]

PUSTOSTANY . NIELEGALNE WEJŚCIA DO MIESZKAŃ I DOMÓW !

Elżbieta Liberda        26 sierpnia 2022        Komentarze (0)

Co jakiś czas pojawiają się czy to w prasie, czy w internecie  informacje o samowolnym wejściu do niezamieszkanego lokalu nieuprawnionych do tego osób i oczywiście bez zgody właściciela mieszkania. Dość często w takich publikacjach  niestety z dozą pewnej wyrozumiałości pisze się , że „weszli do pustostanu”. Przede wszystkim należy na wstępie  skonstatować, że  w polskim […]

UDZIAŁ W SPADKU.

Elżbieta Liberda        10 czerwca 2022        Komentarze (0)

Jak sprzedać udział w spadku ? Czy mogę dokonać sprzedaży udziału w spadku bez zgody pozostałych spadkobierców . To bardzo częste pytanie. Wielokrotnie stajemy się nabywcami udziału w spadku razem z osobami które nie koniecznie mają ten sam pomysł na zadysponowanie otrzymanym majątkiem. Im więcej spadkobierców, tym z reguły o porozumienie trudniej. Sytuację komplikuje też […]