maj 2016

UMOWA DOŻYWOCIA CZY SŁUŻEBNO¦Ć MIESZKANIA ! Czy wiesz jakie s± różnice ?

Elżbieta Liberda        31 maja 2016        Komentarze (1)

Dożywocie, służebno¶ć mieszkania !? Dla większo¶ci moich klientów to w zasadzie jedno i to samo … A jadnak tak nie jest ! Niestety błędne zrozumienie, niesie za sob± doniosłe skutki prawne.   Z reguły problem pojawia się przy okazji, kiedy planujemy podarować  nieruchomo¶ć, w której  obecnie  zamieszkujemy. Niejednokrotnie mamy obawy czy na stare lata nie pozostaniemy bez […]