maj 2018

Czy musisz mieć zgodę na wynajem od pozostałych współwła¶cicieli ?

Elżbieta Liberda        29 maja 2018        25 komentarzy

Czy będ±c współwła¶cicielem nieruchomo¶ci w czę¶ci ułamkowej (bez wydzielonych fizycznie na rzecz poszczególnych współwła¶cicieli lokali) można wynaj±ć bez zgody innych współwła¶cicieli lokal w takim budynku?   Udzielaj±c odpowiedzi na tak sformułowane zagadnienie, należy skonstatować, że współwłasno¶ć w czę¶ciach ułamkowych (niewydzielonych) reguluj± przepisy art.195-221 kodeksu cywilnego.   Istot± takiej współwłasno¶ci jest to, iż współwła¶ciciele posiadaj±c  z […]