małżeństwo

Kredyt hipoteczny ? razem czy osobno?

Elżbieta Liberda        22 sierpnia 2018        Komentarze (1)

  Zaci±gniecie kredytu hipotecznego to niew±tpliwie poważna decyzja. Decyzja rodz±ca szereg obowi±zków i konsekwencji, st±d też należy dobrze j± przeanalizować. Mowa nie tylko o wyborze odpowiedniej nieruchomo¶ci i konkurencyjnego finansowania, ale również o samym sposobie wnioskowania o kredyt hipoteczny. O kredyt na zakup nieruchomo¶ci można się bowiem ubiegać w pojedynkę lub z partnerem ? która […]