podział do korzystania

Podział nieruchomo¶ci do korzystania quoad usum, a zniesienie współwłasno¶ci.

Elżbieta Liberda        29 marca 2018        5 komentarzy

  Zagadnienie współwłasno¶ci zawsze rodzi wiele w±tpliwo¶ci, zarówno w¶ród współwła¶cicieli jak przedstawicieli palestry. Wci±ż w wielu aspektach orzecznictwo nie wypracowało jednolitych pogl±dów. I między innymi jest tak przy problematyce podziału do korzystania ? tzw. podziału quoad usum. Ale zacznijmy od pocz±tku. Zgodnie z art. 195 k.c. własno¶ć tej samej nieruchomo¶ci przysługiwać może niepodzielnie kilku osobom. […]