pracodawca

W ostatnich dniach do naszej kancelarii zgłaszaj± się osoby, na których pracodawca wymusił (lub chce wymusić) złożenie wniosku o urlop bezpłatny na okres przestoju w pracy spowodowanego panuj±c± w naszym kraju epidemi± koronawirusa. Pracodawcy w takich wypadkach jako alternatywę dla złożenia takiego wniosku przez pracownika, wskazuj± wypowiedzenie umowy o pracę. W pierwszej kolejno¶ci należy podnie¶ć, […]