umowa z opcj±

Najem z opcj± i najem bez opcji.

Elżbieta Liberda        26 października 2017        5 komentarzy

Sporo zamieszania w prawie spowodowało wej¶cie w życie ustawy o Krajowym zasobie Nieruchomo¶ci. Przedmiotowa ustawa zmienia bowiem niektóre regulacje w aż 17 ustawach. Najbardziej doniosłe wydaj± się te, które dotycz± przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. […]