lipiec 2020

Eksmisja za znęcanie się będzie łatwiejsza. Ustawa antyprzemocowa.

Elżbieta Liberda        30 lipca 2020        Komentarze (0)

W maju tego roku prezydent podpisał tzw. ustawę ” antyprzemocow± „. Przepisy wejd± w życie w ci±gu sze¶ciu miesięcy od momentu ogłoszenia ustawy. Ustawa ma na celu zapewnienie większej ochrony dla ofiar przemocy domowej. Nowe rozwi±zania umożliwi± szybk± reakcję Policji na przemoc, poprzez zobowi±zanie sprawcy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania . Sprawca dostanie również  zakaz zbliżania […]

Podróżowanie i wakacyjne wyjazdy w czasach pandemii

Elżbieta Liberda        03 lipca 2020        Komentarze (0)

Pomimo deszczowej pogody w TVP 3 poruszyli¶my gor±ce klimaty – podróżowanie i wakacyjne wyjazdy, które zbliżaj± się wielkimi krokami, a w obecnych czasach s± nieco utrudnione. Widzowie dowiedzieli się m.in.: – jak zweryfikować biuro podróży – czy biuro podróży musi oddać pieni±dze za wycieczkę która została odwołana – czy jest ryzyko ze po wycieczce zagranicznej […]