FIKCYJNE WZMIANKI W KSIĘGACH WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI

Elżbieta Liberda        04 listopada 2022        Komentarze (0)

Jak poradzić sobie szybko z fikcyjna wzmianka w księdze.

Fikcyjne wzmianki – ostatnimi czasy bardzo często się o nich mówi. Czym są w praktyce? Niczym innym jak celową „blokadą” Sprzedawcy, a często kosztowną i czasochłonną. Niekiedy ich stosowanie bywa działaniem w tzw. afekcie np. za niesfinalizowaną transakcję, brak obniżki cenowej etc.

Dużym problemem i niedopracowaniem przepisów jest to, że wzmianka pojawia się w księdze wieczystej od razu po złożeniu wniosku nawet gdy jest on niekompletny bez dokumentu stanowiącą tzw. podstawę wpisu.

Niestety, nawet gdy wniosek o wpis został złożony „bezpodstawnie” lub zawiera braki formalne – musi zostać rozpatrzony, a za tym idzie czas… i tu w zależności od sądu – miesiąc, dwa, pół roku, rok – różnie. A kiedy nadejdzie czas na jego rozpatrzenie i sąd dopatrzy się braków oraz będzie domniemywał zasadność wnioskowania o wpis może wezwać o uzupełnienie braków we wniosku – tutaj znowu procedura się nam przeciąga. W najlepszym przypadku wniosek oddali.

Ciężko jest znaleźć złoty środek i opisać wszystkie możliwe przypadki zakończenia się tego typu spraw. Obecnie polskie przepisy dopuszczają jedynie jedną drogę przyspieszenia – pisanie pism do sądu uzasadniających konieczność szybszego rozpatrzenia wniosku.

Wnioskujący o wpis może wycofać wniosek, sąd jest wtedy szczęśliwy, że nie musi rozpatrywać kolejnego wniosku. Niestety w przypadku celowości zamiaru fikcyjnej wzmianki przekonanie do wycofania bez dobrych argumentów może być ciężkie.

Jakie najczęściej roszczenia powodują ze natychmiast pojawia się wzmianka. 

Nie ma tutaj zróżnicowania. Każdy z wniosków zostaje przyjęty i natychmiast zarejestrowany, co skutkuje wzmianką w księdze. Każdy z wniosków o wpis, nawet te źle wypełnione z brakami formalnymi są ujawniane w księdze jako wzmianka.

Przykłady z wytłumaczeniem jął dochodzi do wpisu. 

Dokonywanie wpisów w księdze wieczystej jest procedurą sformalizowaną wykonywaną przez sądy wieczystoksięgowe w osobach referendarzy sądowych, którzy orzekają w sprawie złożonych wniosków o wpis.

Przykładem złożenia wniosku o wpis jest np. chęć ujawnienia podziału geodezyjnego. Właściciel składa wniosek w sądzie wieczystoksięgowym wnioskując o ujawnienie podziału geodezyjnego. Składa odpowiedni wniosek na specjalnym formularzu uzupełniony o dokumentację warunkującą podział ukazując tym samym zasadność wpisu.

W jakim celu dokonuje się wpisu w księdze wieczystej? Księga wieczysta sama w sobie jest zobrazowaniem, odzwierciedleniem stanu prawnego nieruchomości, który powinien być zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Czasami na skutek różnych działań dochodzi do zmian, które mają wpływ na prawdziwość informacji ujawnionych w księdze. Obowiązek aktualizacji tych zmian spoczywa na właścicielu. Proszę zauważyć, że ustawodawca przewiduje kary za opieszałość właściciela w kontekście aktualizacji treści księgi, które nota bene są rzadko lub prawie wcale nakładane.

Po złożeniu wniosku o wpis, ten czeka na swoją kolej w zakresie rozpatrzenia. Kiedy już do tego dojdzie, sąd, w osobie referendarza sądowego zapoznaje się ze złożonym wnioskiem oraz dołączonymi dokumentami i analizuje je pod kątem uznania wniosku czy też jego oddalenia, czasem procedura zostaje wstrzymana gdyż sąd stwierdza braki w dokumentacji i prosi wnioskodawcę o jej uzupełnienie. W następstwie następuje uznanie wniosku i wpis lub jego oddalenie. Gdy sąd wniosek oddali, musi ten fakt uzasadnić. Uznanie wniosku przez sąd skutkuje dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Procedura wygląda analogicznie w przypadku pozostałych wniosków.

Podobną drogę muszą przejść notariusze składający wnioski wieczystoksięgowe drogą elektroniczną.

Bardzo ważnym aspektem wniosków wieczystoksięgowych są zawiadomienia papierowe o wpisie. Otóż, po otrzymaniu takiego zawiadomienie o wpisie, stronie czynności przysługuje uprawnienie o poprawieniu wpisu w terminie 7 dniu od otrzymania zawiadomienia. W praktyce często zdarza się tak iż w następstwie czynnika ludzkiego może nastąpić błąd w nazwisku, PESELU czy też innych danych. Gdy uczestnik postępowania takiego błędu się dopatrzy otrzymując zawiadomienie o wpisie, w ciągu tych 7 dni może bez kosztowo dokonać poprawienia błędnych danych. W innym przypadku wiąże się to z opłatą.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: