Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w świetle prawa. 23 października 2017 r., Warszawa

Elżbieta Liberda        19 października 2017        Komentarze (0)

Serdecznie zapraszam na szkolenie które będę miała przyjemność poprowadzić już 23 października w Warszawie.

Organizatorem szkolenia jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

W świetle zmian w prawie dotyczących najmu jest to OBLIGATORYJNA dawka wiedzy dla wszystkich z sektora rynku nieruchomości.

Obiecuje, że jak zawsze nie będzie nudno 🙂

TYLKO PRAKTYCZNA strona NAJMU ! Żadnych akademickich wywodów 🙂

 

OPIS SZKOLENIA:
Przepisy prawa polskiego kolokwialnie rzecz ujmując ?chronią najemców? i to również tych nie zawsze uczciwych.

Uregulowania prawne uniemożliwiające tzw. eksmisje na bruk często prowadzą do nadużywania prawa w tym zakresie.

Mało tego, lokatorzy często działają świadomie. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w przypadku kiedy obejmą już lokal w posiadanie oraz podpiszą umowę to trudno będzie się ich pozbyć, nawet kiedy przestaną płacić.

Niestety rynek szarej strefy najemców działa coraz intensywniej.

Umiejętnie korzystają  z przywilejów jakie gwarantują im przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Z reguły wybierają atrakcyjne lokalizacje i duże metraże. Płacą pierwszy czynsz , kaucję i na tym kończy się ich płynność finansowa.

Właściciele lokali pozostają bezradni?

Podczas szkolenia dowiesz się jak właściwie redagować umowy najmu, jak radzić sobie z uciążliwym lokatorem oraz jakie obowiązki ciążą na stronach stosunku najmu.

Szkolenie realizowane jest to praktyczny warsztat w oparciu o analizy konkretnych umów i sporów sądowych.

Program:
I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.1.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny Dz.U.2016.380 t.j. z dnia 2016.03.22
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.1610 t.j. z dnia 2016.10.04)

II. Konstrukcja umowy najmu.

1.Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.
2.Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.
3. Czas trwania umowy najmu.
4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.
5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
6. Przekazanie przedmiotu najmu.
7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

III. Najem lokali mieszkalnych

1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.
2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.
3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.

IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.

1. Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce.

V. Najem okazjonalny

1.Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
2.Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia w umowie najmu okazjonalnego.
3.Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.
3.Przesłanki eksmisji Najemcy.
4.Opodatkowanie najmu okazjonalnego.
5. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

VI. Najem w praktyce

1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
2. Powództwa o opróżnienie lokalu,
3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

 

Zapisy :

http://pfrn.pl/page/2207

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: