doręczenia

Doręczenia ! Nowa uchwała SN.

Elżbieta Liberda        29 listopada 2017        Komentarze (0)

Kwestia doręczeń do odwieczny problem. Wielokrotnie zdarza się, że dłużnicy niechętnie odbieraj± korespondencję, a jak wiadomo to skutecznie może opóĽnić, a czasem nawet uniemożliwić dochodzenia swoich praw. Brak adresów w dowodach daje się we znaki. Dodatkowo warto wskazać, iż je¶li „pozywamy” osobę prowadz±c± działalno¶ć gospodarcz± należy wskazać jej adres zamieszkania, a z reguły dysponujemy tylko […]