Doręczenia ! Nowa uchwała SN.

Elżbieta Liberda        29 listopada 2017        Komentarze (0)

Kwestia doręczeń do odwieczny problem.

Wielokrotnie zdarza się, że dłużnicy niechętnie odbierają korespondencję, a jak wiadomo to skutecznie może opóźnić, a czasem nawet uniemożliwić dochodzenia swoich praw.

Brak adresów w dowodach daje się we znaki.

Dodatkowo warto wskazać, iż jeśli „pozywamy” osobę prowadzącą działalność gospodarczą należy wskazać jej adres zamieszkania, a z reguły dysponujemy tylko adresem firmy ….

Zadbajmy zatem o uzyskanie tych danych już na etapie rozpoczynania współpracy.

Ale okazuje się, że powinniśmy ustalić coś jeszcze 🙂

A mianowicie, czy przypadkiem dana osoba nie planuje wyjść za mąż i zmienić nazwisko 🙂

Zgodnie bowiem z aktualnym orzecznictwem SNdoręczenie kierowane na nieaktualne nazwisko adresata nie jest skuteczne.

 

Jak wskazuje SN w treści uchwały – uznanie przesyłki sądowej za doręczoną przez jej podwójne awizowanie jest dopuszczalne, tylko gdy była ona wysłana pod aktualny adres oraz na aktualne imię i nazwisko odbiorcy.

Doręczenie pisma pod wadliwym adresem oraz błędnym (nieaktualnym) imieniem i nazwiskiem odbiorcy nie może być, bez względu na źródło lub przyczynę błędu, uznane za dokonane.

Uchwała SN z 16.02.2017 r., III CZP 105/16, LEX nr 2216177

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: