dziedziczenie przez cudzoziemców

Dziedziczenie nieruchomo¶ci przez cudzoziemców.

Elżbieta Liberda        18 lutego 2017        Komentarze (0)

Nabywanie nieruchomo¶ci położonych na terenie Polski  przez cudzoziemców w drodze dziedziczenia co do zasady nie jest zwi±zane z jakimi¶ szczególnymi formalno¶ciami 🙂 Wiele pytań pojawia się jednak z uwagi na fakt,  iż zgodnie z ustaw± z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo¶ci przez cudzoziemców  – ” Nabycie przez cudzoziemca prawa własno¶ci lub prawa […]