odszkodowanie

Czy hotel odpowiada za rzeczy go¶cia.

Elżbieta Liberda        20 października 2017        Komentarze (0)

Hotele to nieruchomo¶ci rz±dz±ce się swoimi prawami . Na terenie hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych często pozostawiamy pokaĽny maj±tek 🙂 Warto¶ciowe przedmioty pozostawione przez go¶cia w obiekcie noclegowym winne być należycie zabezpieczone. Niestety, zdarza się , że co¶ zginie …. Tego typu sytuacje spędzaj± sen z powiek  nawet w najbardziej komfortowych warunkach. Zastanówmy się jednak […]

ZDEMOLOWANY POKÓJ W HOTELU. Za co odpowiadaj± tury¶ci ?

Elżbieta Liberda        08 lipca 2017        Komentarze (0)

Trudni tury¶ci to zmora wła¶cicieli nieruchomo¶ci ¶wiadcz±cych usługi noclegowe. Wiele pokoi w hotelach czy pensjonatach wyposażona jest –  jak to się mówi –  „na bogato „. Nawet niewielkie szkody  wi±ż± się z ogromnymi kosztami . Pytanie zatem,  czy możemy odzyskać pieni±dze  za szkody powstałe po pobycie turysty – np. uszkodzona kabina prysznicowa , zbita szyba, […]

Złamanie nogi na nieod¶nieżonym chodniku .

Elżbieta Liberda        18 lutego 2017        Komentarze (0)

Koniecznym i jednym z najważniejszych elementów dochodzenia roszczenia odszkodowawczego jest ustalenie podmiotu zobowi±zanego do naprawienia wynikłej szkody czyli najpro¶ciej mówi±c ustalenie kto odpowiada i czy w ogóle za złamanie nogi na oblodzonym chodniku ?  Ustalenie, który podmiot jest odpowiedzialny za „posprz±tanie” chodnika jest czasami jednak trudne. Co do zasady, zapewnienie bezpieczeństwa na chodniku poprzez usuwanie […]