Udziały miasta w nieruchomości. Współwłasność z gminą.

Elżbieta Liberda        11 stycznia 2023        Komentarze (0)

Co zrobić kiedy „Miasto” ma udział w kamienicy? Praktyka a teoria.

W sytuacji kiedy potocznie „Miasto” a w ujęciu formalno-prawnym Gmina ma udziały w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym – kamienicy, nierzadko spotykam się z pytaniem czy „Miasto” będzie sprzedawało mieszkania zamieszkałym tam często bardzo długo lokatorom, no i oczywiście z dużą bonifikatą.

Jednak z taką sytuacją „wykupu” od Gminy mieszkań będziemy mieli do czynienia gdy Gmina jest jedynym właścicielem kamienicy.

Wówczas rada gminy w stosownej uchwale może ale nie musi – co często budzi zdziwienie lokatorów -określić zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z odpowiednią bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców.

Natomiast kiedy Gmina ma udziały w nieruchomości jest po prostu jednym z jej współwłaścicieli w częściach ułamkowych, ze wszystkimi tego uwarunkowaniami prawnymi i faktycznymi dotyczącymi współwłasności w częściach ułamkowych.
Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że w takiej sytuacji Gmina często decyduje się na sprzedaż udziałów.

Co do zasady taka sprzedaż następuje w drodze przetargu – art.37 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z tym że udziały Gminy mogą być zbyte w drodze bezprzetargowej jeżeli zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli tej nieruchomości – art.37 ust.2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Oczywiście wartość przysługującego Gminie udziału musi być określona przez rzeczoznawcę majątkowego i to jest cena jaką muszą zapłacić inni współwłaściciele tej nieruchomości jeżeli chcą kupić udziały bez przetargu. Jeżeli z tego nie skorzystają to Gmina ogłasza sprzedaż udziałów w drodze przetargu.

Co do zarządzania nieruchomością gdzie Gmina ma udziały to tu także obowiązują ogólne zasady tzn. może zarządzać zakład budżetowy lub inna wyspecjalizowana w tym jednostka Gminy, może zarządzać jeden ze współwłaścicieli, może zarządzać także zewnętrzna firma zarządzająca nieruchomościami.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: