DŁUGI I PRZEDAWNIENENIE. Zawezwanie do próby ugodowej, zmiany.

Elżbieta Liberda        15 stycznia 2023        Komentarze (0)

CORAZ WIĘCEJ NIESPŁACONYCH DŁUGÓW !
Do tego trudniej i DROŻEJ jest je odzyskać!
Czasy ciężkie, a my w Kancelarii jesteśmy wręcz „zawaleni” sprawami związanymi z zadłużeniami.
Oczywiście najwięcej z nich, z racji specjalizacji kancelarii to sprawy zadłużonych nieruchomości.
Tu pomagamy zarówno dłużnikom wyjść ze spirali zobowiązań finansowych, ale i reprezentujemy np. nabywców, którzy bez należytego przygotowania zdecydowali się „kupić” problematyczne tematy i teraz trzeba to wszystko odkręcać …
Cała rzesza spraw to też sprawy wierzycieli, którzy nie mogą odzyskać pożyczonych pieniędzy, czynszów, albo po prostu pieniędzy z niezapłaconych faktur…
Jak wiemy, aby pozwać kogoś – skierować sprawę do sądu trzeba zapłacić.
Najczęściej jest to 5% od wartości przedmiotu sporu.
Przy zaległościach np. 100 000 zł robi się pokaźna sumka, a kiedy nie mamy pewności czy dług odzyskamy to jest to kolejne ryzyko tylko „dołożenia” do sprawy.
Aby dług się nie przedawnił, a jednocześnie żeby nie generować bardzo wysokich kosztów można było, do czerwca 2022r składać wnioski o zawezwanie do próby ugodowej. Te przerywały bieg przedawnienia.
Zarówno postępowanie mediacyjne, jak i wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, dawały wierzycielom czas na podjęcie działań w postaci wytoczenia powództwa.
Pamiętajcie !
Już tak nie jest !!!
Zmiany weszły 30 czerwca 2022 r.
Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w skutkach związanych z wpływem mediacji i wezwań do próby ugodowej na przedawnienie roszczeń.
Od 30 czerwca 2022 r. zarówno wszczęcie postępowania mediacyjnego, jak i złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie prowadzi do przerwania biegu przedawnienia. Teraz w świetle nowych przepisów – bieg terminu przedawnienia ulegnie jedynie zawieszeniu na czas trwania postępowania polubownego.
To fatalne dla wierzycieli !
Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, to terminy przedawnienia wznawiają swój bieg.
Warto jeszcze dodać, że do wszystkich wniosków o zawezwanie do próby ugodowej złożonych do 29 czerwca 2022 r. stosujemy stare przepisy czyli jeśli wniosek został złożony w sądzie do w/w daty, to wywoła on skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia objętego nim żądania.
A ja teraz właśnie ratuje sprawę która jest na granicy przedawnienia bo „ktoś” zapomniał że zmieniły się przepisy ….
Ach, Ci pseudo doradcy … Ale to już na następny wpis.
Ale musiałam się z Wami tą wiedzą dziś podzielić bo poślizgów finansowych coraz więcej, a brak należytego zabezpieczenia się w umowach powoduje dolegliwe kłopoty.
Pamiętajcie!
W trudnych czasach standardowe umowy i zapisy nie wystarczą, a na rynku nieruchomości to już w ogóle konieczność aby wprowadzić nowe procedury !

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: