po¶rednictwo

S±d Rejonowy w Szczecinie: Je¶li agent nie pomagał w transakcji dotycz±cej sprzedaży nieruchomo¶ci, nie dostanie on prowizji Stan faktyczny był następuj±cy: Powodem w omawianej sprawie był po¶rednik, który w 2017 r. zawarł z osob± chc±c± sprzedać nieruchomo¶ć umowę po¶rednictwa w obrocie nieruchomo¶ciami. Kontrakt podpisano na okres roku na zasadzie wył±czno¶ci. W umowie ustalono wynagrodzenie prowizyjne […]

Ważne zmiany w prawie dotycz±ce po¶rednictwa i zarz±dzania nieruchomo¶ciami.

Elżbieta Liberda        01 września 2017        2 komentarze

W tym roku na 1 wrze¶nia czekali  nie tylko uczniowie, ale także wszyscy zwi±zani z rynkiem nieruchomo¶ci. Wła¶nie dzi¶ wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomo¶ciami, która bezpo¶rednio wpłynie na sposób i komfort wykonywania zawodu po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, zarz±dcy nieruchomo¶ci czy rzeczoznawcy maj±tkowego. Co zmieni się konkretnie? Nowelizacja zapewni nieco bardziej przejrzyst± i stabiln± […]