pozas±dowe metody

Pozas±dowe metody rozstrzygania sporów ! NOWE OBOWIˇZKI dla PRZEDSIĘBIORCÓW !

Elżbieta Liberda        12 lutego 2017        Komentarze (0)

Postępowania s±dowe s± jak wszyscy wiemy często jest czasochłonne i kosztowne. Z tego względu w ostatnim czasie ustawodawca wprowadził liczne przepisy zmierzaj±ce do ugodowego rozwi±zania sprawy. Zabieg ten ma na celu ożywienie pozas±dowych metod rozstrzygania sporów, które istniej±, ale s± rzadko stosowane.   Czy jednak zawsze będzie to korzystne dla przedsiębiorców ?   Oczywi¶cie zweryfikuje […]