ustawa o gospodarce nieruchomo¶ciami

Ważne zmiany w prawie dotycz±ce po¶rednictwa i zarz±dzania nieruchomo¶ciami.

Elżbieta Liberda        01 września 2017        2 komentarze

W tym roku na 1 wrze¶nia czekali  nie tylko uczniowie, ale także wszyscy zwi±zani z rynkiem nieruchomo¶ci. Wła¶nie dzi¶ wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomo¶ciami, która bezpo¶rednio wpłynie na sposób i komfort wykonywania zawodu po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, zarz±dcy nieruchomo¶ci czy rzeczoznawcy maj±tkowego. Co zmieni się konkretnie? Nowelizacja zapewni nieco bardziej przejrzyst± i stabiln± […]