zadatek

Zapraszamy na transmisje na żywo na Facebooku: Elżbieta Liberda – Kancelaria radcy prawnego i obsługa rynku nieruchomo¶ci. Temat bardzo aktualny – umowy przedwstępne, rezerwacyjne, zadatki. Jeżeli jakie¶ zagadnienie jest dla Państwa szczególne istotne, prosimy o przygotowanie pytań i zadawanie ich podczas live.

Umowa przedwstępna.

Elżbieta Liberda        09 czerwca 2018        Komentarze (0)

Umowa przedwstępna to bardzo często stosowana forma umowy w obrocie nieruchomo¶ciami. Zawierana jest wówczas, gdy strony z uwagi na istniej±ce przeszkody natury prawnej lub faktycznej albo z innych jeszcze przyczyn nie mog± lub nie chc± w danym momencie zawrzeć umowy przyrzeczonej. Najpowszechniejsz± sytuacj± jest taka kiedy Kupuj±cy stara się o kredyt i do wniosku o […]