zado¶ćuczynienie

Złamanie nogi na nieod¶nieżonym chodniku .

Elżbieta Liberda        18 lutego 2017        Komentarze (0)

Koniecznym i jednym z najważniejszych elementów dochodzenia roszczenia odszkodowawczego jest ustalenie podmiotu zobowi±zanego do naprawienia wynikłej szkody czyli najpro¶ciej mówi±c ustalenie kto odpowiada i czy w ogóle za złamanie nogi na oblodzonym chodniku ?  Ustalenie, który podmiot jest odpowiedzialny za „posprz±tanie” chodnika jest czasami jednak trudne. Co do zasady, zapewnienie bezpieczeństwa na chodniku poprzez usuwanie […]