Zniesienie współwłasności. Ile trwa sprawa ?

Elżbieta Liberda        17 czerwca 2022        Komentarze (0)

ILE TRWA SPRAWA O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ?

To bardzo często zadawane pytanie.
Każdy kto ma udział w nieruchomości w zasadzie przynajmniej przez chwile się nad tym zastanawia…
Ciężko jednak udzielić odpowiedzi poza jedyną prawidłową – TO ZALEŻY 🙂
W zależności od tego, co to jest za nieruchomość, ilu jest współwłaścicieli, czy są zgodni czy nie, czy trzeba będzie rozliczać pożytki i korzyści będzie możliwe oszacowanie czasu postępowania.

Sam charakter postępowania o zniesienie współwłasności powoduje, że takie postępowania co do zasady trwają długo i bardzo długo.
Można stwierdzić, że jeżeli takie postępowanie zostanie prawomocnie zakończone w ciągu 3 lat to jest naprawdę dobrze, jednak gdy interesy uczestników są różne, zwykle trwa to dłużej.
Jedno z postępowań w których byłam pełnomocnikiem dotyczące kamienicy w Lublinie zostało prawomocnie zakończone (była apelacja do Sądu Okręgowego) po 12 latach.

Długo trwają opracowania opinii przez biegłych. Strony zazwyczaj wnoszą zastrzeżenia do tych opinii i biegli sporządzają opinie uzupełniające.
Wreszcie strony mogą wnosić, jak nie zgadzają się z opinią danego biegłego, o sporządzenie opinii przez innego biegłego.

Oczywiście koszty wzrastają, ale postępowanie się wydłuża.
W postępowaniach gdzie rozliczane są nakłady często powoływani są świadkowie na okoliczność kto wykonywał nakłady, w jaki czasie i jaki był zakres nakładów. Tych świadków jest często duża ilość, a to przeciąga postępowanie.
Zniesienia współwłasności można dokonać oczywiście w drodze pozasądowej, poprzez umowę o zniesienie współwłasności zawartą obligatoryjnie w formie aktu notarialnego.
Ale w takim przypadku aby można taką formę zastosować musi być zgoda wszystkich 100% współwłaścicieli.
Jeżeli nawet jeden mający np. 0,5% udziału współwłaściciel nie przystąpi do aktu notarialnego, w tej formie nie można znieść współwłasności. Pozostaje tylko droga sądowa.
Przy zniesieniu współwłasności w taki zgodny sposób, to aby notariusz sporządził taką umowę, musi być wcześniej sporządzona inwentaryzacja ( czyli dokładny pomiar wszystkich lokali), które mają być wydzielone (najczęściej współwłaściciele zlecają to jakiemuś budowlańcowi).
Taka inwentaryzacja wygląda tak, że jest oznaczony dokładny metraż każdego mieszkania i metraż poszczególnych pomieszczeń w lokalu oraz narysowane są rzuty poziome każdego z lokali z wyszczególnieniem na tych rzutach wszystkich pomieszczeń w danym lokalu.
W akcie notarialnym notariusz wpisuje też wzajemne spłaty, dopłaty, pożytki itd. – o ile oczywiście współwłaściciele między sobą tak ustalą.

Po co zatem ja kupuje udziały w nieruchomościach ?
Gdzie tu interes … ?
O tym mówię na prowadzonych przez mnie warsztatach, po których uczestnicy osiągają naprawdę imponujące stopy zwrotu !!!
A jeśli macie problem ze współwłasnością, chcecie sprzedać lub kupić udziały zapraszam !

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: