Czy musisz mieć zgodę na wynajem od pozostałych współwłaścicieli ?

Elżbieta Liberda        29 maja 2018        2 komentarze

Czy będąc współwłaścicielem nieruchomości w części ułamkowej (bez wydzielonych fizycznie na rzecz poszczególnych współwłaścicieli lokali) można wynająć bez zgody innych współwłaścicieli lokal w takim budynku?

 

Udzielając odpowiedzi na tak sformułowane zagadnienie, należy skonstatować, że współwłasność w częściach ułamkowych (niewydzielonych) regulują przepisy art.195-221 kodeksu cywilnego.

 

Istotą takiej współwłasności jest to, iż współwłaściciele posiadając  z jednej strony określony rachunkowo ułamek w rzeczy wspólnej, nie są z drugiej strony wyłącznymi właścicielami konkretnej , fizycznie wskazanej części nieruchomości.

Budzi to od lat problemy tak w ujęciu teoretycznym jak i przede wszystkim praktycznym….

Bowiem czy przy tak uregulowanej istocie współwłasności, gdzie żadnemu współwłaścicielowi nie przysługuje wyłączne  prawo do konkretnego lokalu, możliwe i prawnie dopuszczalne jest jednak wynajęcie właśnie konkretnego, odrębnego lokalu tylko przez jednego współwłaściciela bez zgody innych współwłaścicieli i czy taka umowa najmu, której stroną wynajmującą będzie tylko jeden ze współwłaścicieli wywoła skutki prawne w postaci powstania  stosunku najmu.

Na oba te pytania należy odpowiedzieć pozytywnie.

Pozwala na to – zgadza się że  niejasny, stwarzający wielorakie możliwości interpretacyjne, przepis  artykułu 206 k.c.

Kluczowym dla rozstrzygnięcia tej kwestii jest cześć druga przepisu art.206 k.c stanowiąc , że każdy ze współwłaścicieli uprawniony jest do korzystania z rzeczy w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Owo korzystanie przez takiego współwłaściciela może przybierać różnorakie formy.

Może to być korzystanie współwłaściciela polegające na zamieszkiwaniu (jeśli chodzi o lokal mieszkalny) w lokalu, prowadzenie przez niego działalności gospodarczej(gdy chodzi o lokal użytkowy), ale także wynajęcie lokalu osobie trzeciej.

Na marginesie warto przypomnieć, iż dla skuteczności istnienia stosunku najmu, nie jest koniecznym , aby wynajmujący był właścicielem rzeczy-art.659§1 k.c.

Jednocześnie należy mieć na względzie unormowanie zawarte w art.207 k.c stanowiące, między innymi, że pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów.

I właśnie z tych pożytków, współwłaściciel korzystający z lokalu może być rozliczony w bliższej lub dalszej perspektywie przez innych współwłaścicieli, a rozliczenie może być dla takiego współwłaściciela bardzo finansowo dolegliwe.

Ale to już w następnym wpisie na blogu.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Łukasz Lipiec 31, 2018 o 17:44

Cieszę się, że mogę przeczytać dobrze napisany artykuł na ten temat, ponieważ bardzo często spotykamy się z taką kwestią wśród klientów.

Odpowiedz

Elżbieta Liberda Sierpień 7, 2018 o 13:16

Super, że artykuł jest przydatny. Jeśli jakieś tematy są dla Pana interesujące proszę o podanie tematyki to wkrótce zamieścimy wpisy :).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: