MIESZKANIE W SPÓŁDZIELNI. Zalety i wady.

Elżbieta Liberda        09 sierpnia 2021        Komentarze (0)

Wielokrotnie pojawia się u moich klientów pytanie czy lepiej kupić mieszkanie w spółdzielni czy jednak gdy nieruchomością zarządza wspólnota.

Nie zawsze dokładnie rozumiemy też czym różni się spółdzielcze własnościowe prawo od odrębnej własności.

Z takim też zapytaniem zwróciła się do mnie redaktor gazety Rzeczpospolita.

Dla zainteresowanych wstawiam link do ciekawej publikacji z moim komentarzem.

https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/308059883-Malo-mieszkan-od-spoldzielni.html?fbclid=IwAR3G_PdN0RVi_jN_3QO53LR5t0JC_0nw-mK59BDZHSlaWoCmCNzKTetp2E8

A tutaj kilka jeszcze słów na ten temat :

Zalety i wady zakupu mieszkań spółdzielczych. Pułapki.

Na co powinien zwracać uwagę klient.

Kupno mieszkań będących w tzw. zasobach spółdzielni mieszkaniowych.

Z punktu widzenia prawnego przedmiotem obrotu w nieruchomościach spółdzielczych są lokale o dwojakim charakterze praw.

Pierwsze – to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i drugie ? to prawo odrębnej własności lokalu.

Chociaż w aspekcie prawnym są to dwa różne rodzaje praw, to z perspektywy kupującego mieszkanie ? w sensie praktycznym – nie jest to istotne i nie powinno wpływać na cenę zakupu (dlaczego, to może być osobny temat).

Z kupnem mieszkania spółdzielczego częściej do czynienia będziemy mieć na rynku wtórnym niż pierwotnym, chociaż spółdzielnie mieszkaniowe także inwestują w budowę lokali celem ich zbycia.

Największą zaletą zakupu lokali mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni jest ich lokalizacja.

Ponieważ lokale takie były budowane najczęściej dość dawno i w sytuacji gdy możliwe były do pozyskania pod budowę tereny znajdujące się w centrach miast, to ich lokalizacje są bardzo atrakcyjne, znajduje się tam cała infrastruktura – przedszkola, szkoły, sklepy, usługi, bliskość do przystanków miejskiej komunikacji itd.

Dlatego po chwilowej euforii związanej z tzw. nowym budownictwem ? z uwagi na brak terenów do budowy w atrakcyjnych lokalizacjach, zlokalizowanych na obrzeżach miast bez w/w infrastruktury – następuje widoczny powrót do tzw. starego budownictwa, w dużej mierze będącego w zasobach spółdzielczych.

A co do wad. Wszystko zależy w jak zarządzanej spółdzielni znajduje się lokal.

Są spółdzielnie bardzo dobrze zarządzane, gdzie zarząd i rada nadzorcza dba o stan techniczny nieruchomości i właściwą gospodarkę finansami spółdzielni, a niestety są też spółdzielnie gdzie środki finansowe pochodzące z opłat eksploatacyjnych są wydatkowane niegospodarnie, skutkiem czego miesięczne opłaty eksploatacyjne za lokale o takim samym metrażu w jednej spółdzielni mogą wynosić np. 350zł a w innej spółdzielni dwa razy tyle.

Co do kwestii ?pułapek? przy nabywaniu mieszkań spółdzielczych, to jest to podobnie jak przy zakupie każdego innego mieszkania. Tutaj warto dodatkowo zwrócić uwagę na płynność finansową spółdzielni.

Z punktu widzenia korzystania z mieszkania nie ma praktycznie żadnej różnicy czy jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy odrębna własność.

Osobie, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przysługuje ograniczone prawo rzeczowe, na którego treść składają się dwa podstawowe uprawnienia, tj.: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem, w tym możliwość wynajęcia, użyczenia. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego można sprzedać, darować, zapisać komus w testamencie czy obciążyć hipoteką.

Nie jest do tego potrzebna zgoda spółdzielni mieszkaniowej.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku kiedy zechcemy dokonać zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego np. na lokal użytkowy, konieczne będzie uzyskanie w tym zakresie zgody spółdzielni mieszkaniowej.

Dzieje się tak dlatego, że osoba, której przysługuje spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego ma tzw. ograniczone prawo do lokalu i nie zawsze może korzystać z nieruchomości w ten sam sposób, co właściciel nieruchomości, gdyż nie jest ona właścicielem gruntu ani też budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny.

Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (odrębnego lokalu) mieszkalnego może być ujawnione w księdze wieczystej w taki sam sposób jak własność.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: