wrzesień 2015

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony

Elżbieta Liberda        27 września 2015        Komentarze (0)

Strony przygotowując umowę najmu, bardzo często zapominają, że umowa najmu lokalu jest jedną z najbardziej sformalizowanych umów, a swoboda stron w kształtowaniu jej treści jest bardzo mocno ograniczona. Zawarcie w treści umowy najmu unormowań sprzecznych z ustawą może powodować ich nieważność. Najczęstszym błędem popełnianym w treści umów najmu jest swobodne określanie możliwości wypowiedzenia umów. W […]