kwiecień 2020

Edukacja on -line. Problemy rodziców związane z nauką dzieci w domach.

Elżbieta Liberda        23 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Dziś w TVP Elżbieta Liberda odpowiadała na pytania rodziców i nauczycieli związane ze zdalnym nauczaniem. TUTAJ publikujemy najczęściej zadawane pytania,  a jeśli mają Państwo jeszcze jakie¶ zagadnienia prosimy o zamieszczanie ich w komentarzach. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia dzisiejszego wywiadu.

Edukacja on -line. Problemy rodziców zwi±zane z nauk± dzieci w domach.

Elżbieta Liberda        23 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Dzi¶ w TVP odpowiadałam na pytania rodziców i nauczycieli zwi±zane ze zdalnym nauczaniem.  Publikujemy te najczę¶ciej zadawane, a je¶li maj± Państwo jeszcze jakie¶ zagadnienia prosimy o zamieszczanie ich w komentarzach. Czy s± przepisy które wskazuj±, kto odpowiada za edukację dzieci ? Tak. Kwestię t± reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo o¶wiatowe, […]

BYĆ RENTIEREM – jak bezpiecznie inwestować w nieruchomo¶ci pod wynajem.

Elżbieta Liberda        20 kwietnia 2020        2 komentarze

Inwestowanie w nieruchomo¶ci pod wynajem jest bardzo popularne. Posiadanie pasywnego dochodu z pewno¶ci± kusi. Kto z nas nie marzy o tym aby mieć biznes będ±cy ?samograjem?. Rynek nieruchomo¶ci oferuje wiele możliwo¶ci osobom, które chc± inwestować.. Jednak prowadzenie nieruchomo¶ciowego biznesu to wcale nie taki prosty temat. Bez doskonałej znajomo¶ci rynku, obowi±zuj±cych przepisów prawa oraz dobrej analizy […]

Kredyt we franku ? Kiedy można rozwi±zać umowę ?

Elżbieta Liberda        20 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Czym charakteryzuje się kredyt denominowany? Kredyt denominowany w walucie obcej, a więc taki, którego warto¶ć wyrażona zostaje w umowie w walucie obcej, ale uruchomiona zostaje w walucie polskiej, natomiast kredytobiorca dokonuje spłat rat kapitałowo ? odsetkowych również w walucie polskiej po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień. Tym samym w przypadku takiego kredytu […]

Zapraszamy na transmisje na żywo na Facebooku: Elżbieta Liberda – Kancelaria radcy prawnego i obsługa rynku nieruchomo¶ci. Temat bardzo aktualny – umowy przedwstępne, rezerwacyjne, zadatki. Jeżeli jakie¶ zagadnienie jest dla Państwa szczególne istotne, prosimy o przygotowanie pytań i zadawanie ich podczas live.