Elżbieta Liberda

Błędy w umowie najmu.

Elżbieta Liberda        23 maja 2023        Komentarze (0)

Pułapki w umowach najmu lokali mieszkalnych. Przestroga dla właścicieli nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem cieszy się popularnością. Niestety, brak należytego zabezpieczenia swoich interesów przez właściciela nieruchomości w umowie najmu może być źródłem problemów i doprowadzić do tego, że z naszym lokatorem nie będziemy mogli uporać się przez lata. Właściciele przygotowując umowę, bardzo często zapominają, […]

NALEŻNOŚCI ALIMENTACYJNE PRZED HIPOTEKĄ

Elżbieta Liberda        25 kwietnia 2023        Komentarze (0)

Z pozoru mogłoby się wydawać, że ustanowienie hipoteki jest najważniejszą formą zabezpieczenia, która ma pierwszego przed wszystkimi innymi wierzytelnościami. Myślimy sobie, przecież mamy ustanowioną hipotekę, zatem cóż złego mogłoby się wydarzyć? Przyjmujemy to za pewniak w odzyskaniu naszego roszczenia i nie dopuszczany do myśli nawet żadnej innej możliwości. Przecież suma uzyskana z licytacji jest pewna, […]

KSIĘGA WIECZYSTA NIE ZAWSZE PRAWDĘ CI POWIE !

Elżbieta Liberda        19 kwietnia 2023        Komentarze (0)

Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Ale, czy domniemania nie można obalić …. A i owszem. I tak popłynęło wielu moich Klientów… Kupili bez właściwego audytu transakcji np. udział w nieruchomości od jednego z byłych małżonków lub od spadkobiercy. Zdarzają się też sytuacje, że ktoś kupił […]

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez ?

Elżbieta Liberda        16 kwietnia 2023        Komentarze (0)

  Decydując się na zawarcie związku małżeńskiego nie zakładamy, że trzeba będzie taką relację zakończyć. Życie pisze jednak różne scenariusze, które nie zawsze mają szczęśliwe zakończenie. Okoliczności zmuszają do podjęcia decyzji o rozwodzie. W mojej kancelarii takie sprawy to codzienność. Wiele osób zastanawia się wówczas jak wygląda sprawa sądowa, czy warto walczyć o wyrok wskazujący […]

Roszczenia i prawa osobiste w księdze wieczystej. Czy naprawdę chronią ?

Elżbieta Liberda        11 kwietnia 2023        Komentarze (0)

  Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Mogą być też prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego ograniczonych praw rzeczowych takich jak np. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Istnieje domniemanie, że wpisy dokonane zostały zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. […]