Data pewna w umowie najmu. Jak zabezpieczyć się może najemca przed wypowiedzeniem umowy w przypadku sprzedaży lokalu ?

Elżbieta Liberda        29 października 2016        Komentarze (0)

Często spotykam się z zapytaniami ze strony klientów którzy s± najemcami lokali :

  • Co się wydarzy kiedy Wynajmuj±cy  sprzeda lokal w trakcie  trwania umowy ? 

OdpowiedĽ z reguły nie jest satysfakcjonuj±ca dla Najemcy, szczególnie je¶li poczynił duże nakłady na nieruchomo¶ć, b±dĽ też prowadzi tam firmę i zależy mu na utrzymaniu lokalizacji.

Otóż je¶li Wynajmuj±cy sprzeda nieruchomo¶ć, nowy wła¶ciciel co do zasady wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

Wydaje się to dla wielu niezrozumiałe, bo przecież panuje powszechny pogl±d, że skoro mam umowę na czas oznaczony to o ile nie zaistniej± przyczyny uprawniaj±ce do jej rozwi±zania powinna trwać przez tyle lat na ile została zawarta .

Możemy jednak temu zaradzić.

Uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta

  • na czas oznaczony ,
  • z zachowaniem formy pisemnej
  • i z dat± pewn±,
  • a rzecz została najemcy wydana.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: