Data pewna w umowach. Co to i kiedy należy ją ustanowić ?

Elżbieta Liberda        29 października 2016        Komentarze (0)

Data pewna w umowach najmu i dzierżawy.

Nabywca rzeczy najętej lub wydzierżawionej nie może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas określony kiedy zawarta jest ona z tzw datą pewną.

 

Często jednak powstają pytania :

Kiedy powinna być poświadczona data i kto właściwie może to zrobić ?

Czynność prawna ma datę pewną :

  • w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty dokumentu urzędowego;
  • w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki;
  • w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.

W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby.

 

A kiedy ?

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego także wtedy, gdy np. notariusz poświadczył datę po dokonaniu czynności.

Na tym tle toczyło się wiele sporów, wywodzono bowiem iż np. w umowach najmu, dzierżawy data pewna winna być stwierdzona „od razu” przy zawarciu umowy.

Wątpliwości rozwiało poniższe orzeczenie.

SN w wyroku z dnia 05.02.2009 r., o sygn. akt I CSK 325/08 orzekł, że zastrzeżenie w art. 678 § 2 k.c. formy pisemnej z datą pewną ad eventum oznacza, że data pewna może być uzyskana także w sposób określony w art. 81 § 2 k.c. W konsekwencji, nabywca rzeczy najętej (wydzierżawionej) nie może wypowiedzieć umowy najmu (dzierżawy) zawartej na czas określony zarówno wtedy, gdy notariusz poświadczył datę przy zawarciu umowy, jak i wtedy, gdy notariusz umieścił stosowną wzmiankę na umowie dopiero po jej zawarciu. Istotne jest jedynie to, aby umowa została opatrzona datą pewną przed zbyciem rzeczy najętej (wydzierżawionej).

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: