Gigantyczne kary dla po¶redników nieruchomo¶ci za nieprzestrzeganie AML !

Elżbieta Liberda        22 lutego 2021        Komentarze (0)

Jak czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Finansów –

na jedno z największych biur nieruchomo¶ci w Polsce nałożona została potężna kara finansowa – 500.000,00 zł .

Kara została nałożona za niedopełnienie obowi±zków:

  1. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowi±zków okre¶lonych w art. 8 ustawy,
  2. sporz±dzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy,
  3. stosowania i dokumentowania zastosowanych ¶rodków bezpieczeństwa finansowego,
  4. wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowi±zanej, o której mowa w art. 50 ustawy,
  5. zapewnienia udziału osób wykonuj±cych obowi±zki zwi±zane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o których mowa w art. 52 ustawy,
  6. wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 53 ustawy

Jak widać nieprzestrzeganie ustawy przez po¶redników może być dolegliwe w skutkach.…. a obowi±zków które nakłada ustawa jest bardzo wiele .

Wielu po¶redników nie ma ¶wiadomo¶ci że AML ich obowi±zuje.

Systemy zarz±dzania zgodno¶ci± wszystkim kojarz± się głównie z sektorem finansowym i ubezpieczeniowym.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dotyczy też po¶redników nieruchomo¶ci.

Co musz± zrobić agencje nieruchomo¶ci ?

Przede wszystkim dokładnie zapoznać się z tre¶ci± ustawy .

Po drugie wprowadzić szczegółowe procedury !

Wymagane jest także posiadanie dokumentacji która potwierdzi faktyczne badanie klienta.
Podczas ewentualnej kontroli, kontroler zweryfikuje, czy po pierwsze jest wprowadzona procedura i po drugie, czy jest ona rzeczywi¶cie przeprowadzana.

Ponieważ temat jest bardzo skomplikowany zapraszam na szkolenie z tego zakresu.

Tutaj link do zapisów : https://lexperfecta.pl/produkt/nowe-obowiazki-posrednikow-i-zarzadcow-w-kontekscie-zmian-w-ustawie-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu/

Poniżej wklejam też link do pełnej tre¶ci komunikatu ze strony gov.pl .

tutaj link: https://www.gov.pl/web/finanse/kara-pieniezna-nalozona-przez-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-home-broker-sa

” Kara pieniężna nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na Home Broker S.A. Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.), zwanej poniżej ustaw±.{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: