Jednoosobowa działalno¶ć gospodarcza czy spółka prawa handlowego ? Wybierz optymaln± formę prawn± dla Twojego biznesu.

Elżbieta Liberda        13 listopada 2015        Komentarze (0)

TB

W dniu 24 listopada 2015 r. w Lublinie będę miała przyjemno¶ć poprowadzić szkolenie dla przedsiębiorców z Lubelskiego Towarzystwa Biznesowego.

Prelekcja dotyczyć będzie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia własnego biznesu 🙂

Je¶li macie ochotę wzi±ć udział zapraszam do kontaktu ze mn± ( tel. 607 504 320 ) lub bezpo¶rednio z organizatorami szkolenia – Maciej Janowicz – Koordynator Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego, tel: 533 336 077
e-mail: m.janowicz@towarzystwobiznesowe.pl

Opis szkolenia:

Wybór formy prawnej prowadzenia własnej firmy to pozornie prosty temat.

Już na etapie planowania przedsięwzięcia powinni¶my rozważyć wiele spraw, które choć na pocz±tku prowadzenia naszego biznesu wydawać się mog± mało istotne, to już w praktyce znacznie mog± rzutować na rentowno¶ć firmy czy też takie aspekty jak ryzyko zwi±zane z prowadzeniem działalno¶ci.

Długofalowe planowanie w czasach zawirowań na rynku jest nie lada problemem.

Często powstaje konieczno¶ć przekształcenia wybranej pocz±tkowo formy prawnej.

Podczas warsztatów dowiesz się jak sprawnie poruszać się w¶ród skomplikowanych przepisów prawnych oraz jak wybrać najlepsz± formę prawn± dla swojego biznesu.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne prowadzenia działalno¶ci gospodarczej.

2. Charakterystyka różnych form prowadzenia działalno¶ci –

analiza skutecznych rozwi±zań na polskim rynku – jednoosobowe działalno¶ci gospodarcze – spółki cywilne – spółki prawa handlowego – stowarzyszenia i fundacje;

3. Spółka z.o.o –

zalety i wady prowadzenia spółki z.o.o. – rejestracja spółki z.o.o. w praktyce – odpowiedzialno¶ć członków zarz±du – zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki – pełnomocnictwa i prokura;

4. Dokonywanie czynno¶ci prawnych w praktyce spółek handlowych –

sposoby okre¶lania reprezentacji stron w umowach – wymagania co do formy prawnej czynno¶ci i skutki jej niezachowania – zabezpieczania i dochodzenie roszczeń

5. Case study –

omówienie problematycznych zagadnień pojawiaj±cych się w prowadzeniu spółek handlowych – odpowiedzialno¶ć członków zarz±du w przypadku nie złożenia wniosku o ogłoszenie upadło¶ci w terminie – zatrudnianie członków zarz±du w spółkach prawa handlowego – tajemnica przedsiębiorstwa, a zakaz konkurencji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: