NAKŁADY NA WYNAJMOWANY LOKAL – rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu

Elżbieta Liberda        24 lipca 2022        Komentarze (0)

Co z nakładami po zakończeniu najmu ?

To problem wielu najemców ale i wynajmujących.

Wydaje się bowiem, że gdy Najemca dokona nakładów i zgodzi się na to właściciel to takie ustalenie wyczerpuje już wszelkie roszczenia stron względem siebie z tym związane.

Tak jednak nie jest !

A brak dobrych zapisów umownych może bardzo dużo kosztować, szczególnie najemcę gdy wynajmujący zażąda przywrócenia do stanu poprzedniego !

Aby odpowiedzieć na pytanie jak należy nakłady rozliczyć odnieść się trzeba do zawartej umowy. W niej strony mogą określić jak sytuacja będzie wyglądała gdy najem się skończy.  Przykładem takiej regulacji umownej może być np. zgoda wynajmującego na dokonanie konkretnych nakładów, np. wykonanie nowej  zabudowy kuchennej czy nawet dodatkowego pokoju i ustalenie, że po zakończeniu najmu wynajmujący zwróci  najemcy sumę odpowiadającą wartości poczynionych nakładów albo odliczy to z czynszu.

Ale !

Jeśli umowa nie zawiera regulacji na temat rozliczenia nakładów zastosowanie znajdą regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym.

I tu można się zdziwić 🙂

Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego (art. 676 K.c.).

Tu karty rozdaje wynajmujący. Nie musi chcieć zatrzymać nakładów i ulepszeń, a przywrócenie do stanu poprzedniego więcej kosztuje niż same nakłady …

Warto zerknąć na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2017 r., w sprawie sygn. akt I ACa 1611/16: w którym czytamy  – „Sposób rozliczenia się przez strony umowy najmu w związku z takimi nakładami pozostawiony jest zatem w ramach swobody zawierania umów woli stron, które mogą samodzielnie go uregulować, odmiennie niż przewiduje to art. 676 K.c.”.

I konkluzja!
grunt to dobra umowa najmu oraz praktyczna znajomość przepisów !

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: