kredyt

Kredyt we franku ? Kiedy można rozwi±zać umowę ?

Elżbieta Liberda        20 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Czym charakteryzuje się kredyt denominowany? Kredyt denominowany w walucie obcej, a więc taki, którego warto¶ć wyrażona zostaje w umowie w walucie obcej, ale uruchomiona zostaje w walucie polskiej, natomiast kredytobiorca dokonuje spłat rat kapitałowo ? odsetkowych również w walucie polskiej po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień. Tym samym w przypadku takiego kredytu […]

Kredyt hipoteczny ? razem czy osobno?

Elżbieta Liberda        22 sierpnia 2018        Komentarze (1)

  Zaci±gniecie kredytu hipotecznego to niew±tpliwie poważna decyzja. Decyzja rodz±ca szereg obowi±zków i konsekwencji, st±d też należy dobrze j± przeanalizować. Mowa nie tylko o wyborze odpowiedniej nieruchomo¶ci i konkurencyjnego finansowania, ale również o samym sposobie wnioskowania o kredyt hipoteczny. O kredyt na zakup nieruchomo¶ci można się bowiem ubiegać w pojedynkę lub z partnerem ? która […]