najem instytucjonalny

NAJEM INSTYTUCJONALNY. Nowa forma umowy najmu.

Elżbieta Liberda        13 października 2017        4 komentarze

Najem instytucjonalny to nowa możliwo¶ć, która została wprowadzona do polskiego porz±dku prawnego ustaw± o Krajowym Zasobie Nieruchomo¶ci z dnia 20 lipca 2017 r. Według informacji, które możemy znaleĽć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ta nowa instytucja jest wyrazem pogodzenia potrzeb lokatorów i potrzeby ograniczenia barier dla inwestorów prywatnych w angażowaniu ¶rodków finansowych w inwestycje […]