przedsiębiorcy

    Rewolucyjne zmiany w zakresie relacji przedsiębiorców z konsumentami weszły w życie 25 grudnia 2014 roku. Niestety, wci±ż wiele podmiotów nie dostosowało swoich umów do nowych przepisów? Konsekwencje stosowania starych wzorców umownych s± doniosłe w skutkach, za¶ kary finansowe mocno obci±żaj± portfele przedsiębiorców. Kolejn± przełomow± dat± od której zwiększyły się jeszcze bardziej obostrzenia dla […]