testament

Wydziedziczenie i jego wpływ na stan prawny nieruchomo¶ci.

Elżbieta Liberda        05 września 2018        Komentarze (0)

W 90% spraw w skład masy spadkowej wchodz± nieruchomo¶ci. Ponieważ z reguły stanowi± bardzo istotn± czę¶ć maj±tku spadkowego warto zastanowić się jak skutecznie zabezpieczyć spadkobiercę przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Bardzo często bowiem zależy nam aby konkretna nieruchomo¶ć trafiła do ¶ci¶le wskazanej osoby. Najpowszechniejszym sposobem oczywi¶cie jest testament. Ale … jak większo¶ć się orientuje w […]

Zapis windykacyjny. Jak przepisać nieruchomo¶ć ?

Elżbieta Liberda        01 maja 2017        Komentarze (0)

Bardzo często pojawia się zagadnienie dotycz±ce możliwo¶ci „przepisania” nieruchomo¶ci na rzecz konkretnej osoby. Nie zawsze zainteresowani jeste¶my dokonywaniem klasycznej darowizny, ale chcemy mieć pewno¶ć iż np. po ¶mierci konkretna nieruchomo¶ć trafi do okre¶lonej osoby. I wła¶nie wtedy mamy możliwo¶ć skorzystana z tzw. zapisu windykacyjnego.  Przedmiotem zapisu windykacyjnego mog± być bowiem nieruchomo¶ci, a także przedsiębiorstwo czy […]