Wydziedziczenie i jego wpływ na stan prawny nieruchomości.

Elżbieta Liberda        05 września 2018        Komentarze (0)

W 90% spraw w skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości.

Ponieważ z reguły stanowią bardzo istotną część majątku spadkowego warto zastanowić się jak skutecznie zabezpieczyć spadkobiercę przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Bardzo często bowiem zależy nam aby konkretna nieruchomość trafiła do ściśle wskazanej osoby.

Najpowszechniejszym sposobem oczywiście jest testament.

Ale … jak większość się orientuje w przypadku dziedziczenia testamentowego osobom pominiętym w testamencie a należącym do najbliższej rodziny należy się zachowek.

O tym poczytają Państwo tutaj. (… ).

W sytuacjach kiedy chcemy aby ?pominąć? niektórych ustawowych spadkobierców zupełnie bo np. nie wspierali nas, nie byli zaangażowani w sprawy rodziny a w skrajnych przypadkach stosowali przemoc itp. można skorzystać z instytucji wydziedziczenia.

A jak to zrobić?

Wydziedziczenie

Zgodnie z art. 1008 k.c. spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Wydziedziczyć można konkretną osobę bądź osoby w testamencie.

Pamiętajmy jednak, że przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.

Są jednak też wyjątki. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.

Ale to nie wszystko.

Najczęstszy błąd przy wydziedziczaniu to pominiecie regulacji które zawiera art. 1011 k.c. .

A o co chodzi?

Otóż, z reguły kiedy napisany jest testament, wskazana została przesłanka do wydziedziczenia wydaje się, że to już wszystko i dom czy mieszkanie przekazane konkretnemu dziecku trafi do jego majątku i nie nikt nie będzie mógł rościć do niego sobie praw i tenże spadkobierca nie będzie musiał sprzedawać domu czy mieszkania w celu opłacenia należnych pozostałemu rodzeństwu zachowków.

Tak jednak nie jest.

Zgodnie ze wspomnianą regulacją z art. 1011 kc zstępni wydziedziczonego np. wnuki spadkodawczyni są uprawnieni do zachowku.

A dlaczego ?

Ustawodawca przyjął bowiem osobistą odpowiedzialność osoby wydziedziczonej za jej zachowania wobec spadkodawcy. Nie przenosi to się na wnuków.

Co za tym idzie – wnuki spadkodawcy wydziedziczonego będą miały prawo wystąpić do osoby która dom czy mieszkanie otrzymała o wypłatę należnego im po babce zachowku.

A co zrobić by w takiej sytuacji zabezpieczyć w 100 % osobę której chcemy przekazać dom / mieszkanie ?

Pozostali uprawnieni do zachowku powinni zawrzeć umowy ze spadkodawcą  i zrzec się dziedziczenia nim.

Wówczas skutek będzie taki że zarówno oni oraz ich wszyscy zstępni zostaną trwale pozbawieni wszelkich roszczeń w stosunku do przyszłego spadkobiercy.

O umowach dotyczących zrzeczenia się dziedziczenia już niebawem napiszemy w kolejnych artykułach.

W sprawach indywidualnych zachęcam do kontaktu Kancelarią.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: