INWESTYCJE

UDZIAŁY W NIERUCHOMOSCI TO NIE MIESZKANIE.

Elżbieta Liberda        20 sierpnia 2019        Komentarze (1)

Na rynku pojawia się wiele ofert które kusz± cen±. W ogłoszeniach znajdujemy zapisy, że s± to udziały ze wskazaniem na lokal. Niestety, błędne rozumienie co to jest udział bywa Ľródłem poważnych problemów.   Po pierwsze, należy wskazać, że nabywaj±c udział nie stajemy się wył±cznym wła¶cicielem lokalu, nawet je¶li wraz z zakupem udziału zwi±zane będzie prawo […]

S±d Rejonowy w Szczecinie: Je¶li agent nie pomagał w transakcji dotycz±cej sprzedaży nieruchomo¶ci, nie dostanie on prowizji Stan faktyczny był następuj±cy: Powodem w omawianej sprawie był po¶rednik, który w 2017 r. zawarł z osob± chc±c± sprzedać nieruchomo¶ć umowę po¶rednictwa w obrocie nieruchomo¶ciami. Kontrakt podpisano na okres roku na zasadzie wył±czno¶ci. W umowie ustalono wynagrodzenie prowizyjne […]

INWESTOWANIE w UDZAŁY w nieruchomo¶ci. Jak bezpiecznie kupić i sprzedać udział ?

Elżbieta Liberda        12 lutego 2019        Komentarze (0)

Do inwestowania w udziały potrzeba nie tylko doskonałej znajomo¶ci prawa, ale także sporo sprytu. Tu bowiem nie tylko czynno¶ci natury formalno – prawnej maj± znaczenie, ale przede wszystkim natury faktycznej zwi±zanej z umiejętnym zrobieniem due deliegence nieruchomo¶ci oraz póĽniejszym objęciem w posiadanie lokalu. Inwestuj±c w udziały nie wystarczy doktoryzowanie się na temat współwłasno¶ci. ¦miało mogę […]

Jak wygl±da profesjonalna umowa po¶rednictwa i co powinna zawierać?

Elżbieta Liberda        17 września 2018        Komentarze (0)

Zakup nieruchomo¶ci to poważna decyzja, za któr± na ogół stoj± niemałe pieni±dze. Decyduj±c się na skorzystanie z pomocy po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, należy zadbać o spisanie profesjonalnej umowy. Po¶rednicy zwykle dysponuj± wzorem takiej umowy, aczkolwiek często bywa ona skomplikowana i zawiła. Co więcej, podsuwana jest do podpisu w momencie, kiedy czasu na jej gruntowne przejrzenie […]

Wydziedziczenie i jego wpływ na stan prawny nieruchomo¶ci.

Elżbieta Liberda        05 września 2018        Komentarze (0)

W 90% spraw w skład masy spadkowej wchodz± nieruchomo¶ci. Ponieważ z reguły stanowi± bardzo istotn± czę¶ć maj±tku spadkowego warto zastanowić się jak skutecznie zabezpieczyć spadkobiercę przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Bardzo często bowiem zależy nam aby konkretna nieruchomo¶ć trafiła do ¶ci¶le wskazanej osoby. Najpowszechniejszym sposobem oczywi¶cie jest testament. Ale … jak większo¶ć się orientuje w […]