Jak wygląda profesjonalna umowa pośrednictwa i co powinna zawierać?

Elżbieta Liberda        17 września 2018        Komentarze (0)

Zakup nieruchomości to poważna decyzja, za którą na ogół stoją niemałe pieniądze. Decydując się na skorzystanie z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami, należy zadbać o spisanie profesjonalnej umowy. Pośrednicy zwykle dysponują wzorem takiej umowy, aczkolwiek często bywa ona skomplikowana i zawiła. Co więcej, podsuwana jest do podpisu w momencie, kiedy czasu na jej gruntowne przejrzenie nie pozostaje zbyt wiele. Jak sobie z tym poradzić? Co powinno się obowiązkowo znaleźć w takiej umowie?

Zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy

 

Umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami reguluje ?Ustawa o gospodarce nieruchomościami? z 1997 roku, która znowelizowana została zaledwie rok temu. Mowa o nowelizacji z dnia 20 lipca 2017 roku, której przepisy zaczęły obowiązywać z początkiem września. Najważniejszą zmianą jest niewątpliwie doprecyzowanie definicji pośrednika, którym od wprowadzenia zmian może zostać wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Nowe przepisy zobowiązują również pośrednika do dołączenia do umowy pośrednictwa kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Co więcej, pośrednik zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego o wszelkich zmianach w treści umowy ubezpieczenia lub jej zawarciu na nowo, przekazując kopię dokumentu. Niedopełnienie powyższych obowiązków otwiera stronie mowy możliwość wypowiedzenia umowy pośrednictwa w trybie natychmiastowym.

Obie te zmiany sprawiły, że ryzyko związane z korzystaniem z usług pośrednictwa nieruchomości zostało istotnie zredukowane. Zaś samo zweryfikowanie pośrednika jest niezwykle proste ? wymaga jedynie sprawdzenia danych firmowych z umowy w powszechnie dostępnych rejestrach (np. CEIDG bądź KRS).

Więcej o wprowadzonych nowelizacją zmianach przeczytają Państwo tutaj: https://elzbietaliberda.pl/wazne-zmiany-w-prawie-dotyczace-posrednictwa-i-zarzadzania-nieruchomosciami/

Co powinno się znaleźć w umowie pośrednictwa?

 

Umowa pośrednictwa, zgodnie z zapisami ustawy, wymaga formy pisemnej bądź też elektronicznej pod rygorem nieważności. Powinna być zawarta w oparciu o zasadę wzajemnego zaufania i skonstruowana w taki sposób, by pozostawała jasna i klarowna dla obu stron. Jako że ma chronić zarówno interesy pośrednika jak i zamawiającego, powinny się w niej znaleźć przede wszystkim informacje o ich wzajemnych zobowiązaniach (tj. przedmiot umowy oraz warunki wynagrodzenia). Oczywiście nie można zapomnieć o innych istotnych elementach, w tym m. in. o:

 • Dacie i miejscu zawarcia umowy
 • Danych dotyczących stron umowy
 • Numerze licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Danych dotyczących przedmiotu umowy
 • Ewentualnej wyłączności i jej warunkach
 • Czasie obowiązywania umowy
 • Zasadach i warunkach ewentualnego rozwiązania umowy
 • Zasadach i warunkach ewentualnego przedłużenia umowy
 • Niezbędnych upoważnieniach dla pośrednika do reprezentowania zamawiającego przed organami państwowymi
 • Oświadczeniu o ochronie danych osobowych
 • Podpisach stron umowy!

 

Podpisanie umowy, bez uprzedniego zapoznania się z jej treścią i pełnego zrozumienia wszystkich zapisów, naraża zamawiającego na niepotrzebne ryzyko. By oszczędzić sobie nerwów i stresu, warto wszelkie niejasności omówić ze specjalistą, który szybko rozwieje wątpliwości i pozwoli skutecznie zabezpieczyć interes.

 

Autorem gościnnego wpisu jest Piotr Majewski, ekspert rynku nieruchomości i redaktor bloga morizon.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: