KUPNO

Zadatek za nieruchomo¶ć a koronawirus

Elżbieta Liberda        19 marca 2020        7 komentarzy

Sytuacja na rynku nieruchomo¶ci nie wygl±da kolorowo. Coraz więcej osób zgłasza się do nas z pytaniem co zrobić w sytuacji gdy maj± podpisan± umowę przedwstępn±, a termin zawarcia umowy przyrzeczonej upływa niebawem. Z przyczyn oczywistych ? zamknięte Urzędy, S±dy, Spółdzielnie itd. nie s± w stanie sfinalizować transakcji bo np. nie maj± wymaganych do umowy przenosz±cej […]

S±d Rejonowy w Szczecinie: Je¶li agent nie pomagał w transakcji dotycz±cej sprzedaży nieruchomo¶ci, nie dostanie on prowizji Stan faktyczny był następuj±cy: Powodem w omawianej sprawie był po¶rednik, który w 2017 r. zawarł z osob± chc±c± sprzedać nieruchomo¶ć umowę po¶rednictwa w obrocie nieruchomo¶ciami. Kontrakt podpisano na okres roku na zasadzie wył±czno¶ci. W umowie ustalono wynagrodzenie prowizyjne […]

Zmiany w prawie 2019 r. Jak uwłaszczenie wpłynie na obrót nieruchomo¶ciami?

Elżbieta Liberda        09 stycznia 2019        Komentarze (0)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego można powiedzieć że w zasadzie przestanie istnieć. Oczywi¶cie poza kilkoma ? nielicznymi –  wyj±tkami.   Ale zacznijmy od pocz±tku. Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa dotycz±ca przekształcania użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych we własno¶ć. W/w ustawa ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia […]

Jak wygl±da profesjonalna umowa po¶rednictwa i co powinna zawierać?

Elżbieta Liberda        17 września 2018        Komentarze (0)

Zakup nieruchomo¶ci to poważna decyzja, za któr± na ogół stoj± niemałe pieni±dze. Decyduj±c się na skorzystanie z pomocy po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, należy zadbać o spisanie profesjonalnej umowy. Po¶rednicy zwykle dysponuj± wzorem takiej umowy, aczkolwiek często bywa ona skomplikowana i zawiła. Co więcej, podsuwana jest do podpisu w momencie, kiedy czasu na jej gruntowne przejrzenie […]

Tanie mieszkanie nie musi być okazj±.

Elżbieta Liberda        02 czerwca 2017        3 komentarze

Jaki¶ czas temu Pani Dziennikarka z  Rzeczypospolitej poprosiła mnie o wypowiedĽ dotycz±c± inwestowania na rynku nieruchomo¶ci. Rozmowa dotyczyła tego w jakie lokale nie warto inwestować, bo można stracić, kieruj±c się „pseudokazj±” oraz tego  kiedy lokal będzie dobr± lokat±??   A jakie jest moje zdanie na ten temat  ? Otóż, na rynku nieruchomo¶ci roi się od ofert […]