po¶rednik

S±d Rejonowy w Szczecinie: Je¶li agent nie pomagał w transakcji dotycz±cej sprzedaży nieruchomo¶ci, nie dostanie on prowizji Stan faktyczny był następuj±cy: Powodem w omawianej sprawie był po¶rednik, który w 2017 r. zawarł z osob± chc±c± sprzedać nieruchomo¶ć umowę po¶rednictwa w obrocie nieruchomo¶ciami. Kontrakt podpisano na okres roku na zasadzie wył±czno¶ci. W umowie ustalono wynagrodzenie prowizyjne […]

Jak wygl±da profesjonalna umowa po¶rednictwa i co powinna zawierać?

Elżbieta Liberda        17 września 2018        Komentarze (0)

Zakup nieruchomo¶ci to poważna decyzja, za któr± na ogół stoj± niemałe pieni±dze. Decyduj±c się na skorzystanie z pomocy po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, należy zadbać o spisanie profesjonalnej umowy. Po¶rednicy zwykle dysponuj± wzorem takiej umowy, aczkolwiek często bywa ona skomplikowana i zawiła. Co więcej, podsuwana jest do podpisu w momencie, kiedy czasu na jej gruntowne przejrzenie […]

KURSY – PO¦REDNIK W OBROCIE NIERUCHOMO¦CIAMI ORAZ ZARZˇDCA NIERUCHOMO¦CI

Elżbieta Liberda        18 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Witam wszyskich którzy chc± rozpocz±ć swoj± przygodę z nieruchomo¶ciami ! A może jeste¶ już w branży, ale chciałby¶ skorzystać z najwyższej półki szkolenia po którym uzyskasz nie tylko eksperck± wiedzę, ale także tytuł po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami b±dĽ zarz±dcy nieruchomo¶ci i wpis do Centralnego Rejestru PRFN ? Je¶li tak to jeste¶ we wła¶ciwym miejscu ! […]