KURSY – POśREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOśCIAMI ORAZ ZARZĄDCA NIERUCHOMOśCI

Elżbieta Liberda        18 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Witam wszyskich którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z nieruchomościami !

A może jesteś już w branży, ale chciałbyś skorzystać z najwyższej półki szkolenia po którym uzyskasz nie tylko ekspercką wiedzę, ale także tytuł

pośrednika w obrocie nieruchomościami bądź

zarządcy nieruchomości i

wpis do Centralnego Rejestru PRFN ?

Jeśli tak to jesteś we właściwym miejscu !

 

Zostało jeszcze kilka miejsc na IV edycje kursów.

Startujemy już w ten weekend !

Oczywiście wśród wykładowców będę JA 🙂

Wszyscy prelegenci to starannie dobrani radcowie prawni, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami , doradcy podatkowi posiadający wieloletnie praktyczne doświadczenie w branży !

Ten KURS to ZERO AKADEMICKIEGO WYKŁADU !

Jak to się mówi ! samo mięso !!!!!!

Dowiesz się

 • jak zarabiać na nieruchomościach,
 • jak prowadzić lukratywny własny biznes,
 • jak nie dać się naciągnąć na „niby okazję „,
 • jak optymalizować podatki,
 • jak zarządzać nieruchomościami,
 • i wiele , wiele innych ………

Te 4 weekendy spędzone z nami z pewnością będą jedną z najlepszych Twoich inwestycji !!!!!

Jeśli chcesz skorzystać zadzwoń bezpośrednio do mnie lub napisz i powiedz skąd wiesz o kursie ! – 607 504 320 lub lexperfecta@wp.pl

Moich czytelników bloga czeka miła niespodzianka w zakresie warunków przystąpienia do szkolenia !!!

A poniżej szczegóły :


Specjalistyczne kursy „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” oraz „Zarządca Nieruchomości” realizowane są w oparciu o wytyczne zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Programy powstały na bazie profilu kompetencyjnego przygotowanego przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli, której PFRN jest członkiem.

– Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami”– daje kompetencje potrzebne do utworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

– Kurs „Zarządca Nieruchomości”– daje solidne podstawy do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Materiał szkolenia zawiera omówienie typów nieruchomości i celu ich przeznaczenia, omówienie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządcy, zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi czynności zarządcy i właściciela nieruchomości oraz zarządzanie usługami finansowymi i technicznymi.

Uczestnicy naszych kursów otrzymają praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania tych zawodów. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Ukończenie kursów z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości.

Start już 30 września2017 r.w Lublinie.

Zrzut ekranu 2016-04-27 o 16.07.25

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Kurs Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami – rys historyczny, rozwój zawodu.
 2. Wykonywanie zawodu – wybrane zagadnienia prawa polskiego.
 3. Etyka i zasady wykonywania zawodu.
 4. Pośrednik w otoczeniu innych przedstawicieli zawodu – aspekty dotyczące konkurencji.
 5. Praktyczne porady w zakresie pośrednictwa.
 6. Granice swobody umów.
 7. Konstruowanie i zawieranie umów pośrednictwa.
 8. Realizacja i egzekwowanie zobowiązań umownych.
 9. Prawne aspekty dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Metody ustalania stanu prawnego nieruchomości. Aspekty prawne, pojęcia dotyczące nieruchomości.
 11. Ustalanie stanu prawnego na podstawie księgi wieczystej.
 12. Praca na wypisach z ewidencji gruntów i budynków – ustalanie stanu prawnego nieruchomości.
 13. Ustalenie przeznaczenia nieruchomości.
 14. Źródła informacji o nieruchomościach – inne niż księgi wieczyste i wypisy z ewidencji gruntów i budynków.
 15. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach – ograniczenia w obrocie.
 16. Podstawowe zagadnienia rynku nieruchomości.
 17. Wykorzystanie reklamy nieruchomości w strategii marketingowej firmy.
 18. Plan promocji pozyskanych nieruchomości.
 19. Sposoby poszukiwania klientów.
 20. Efektywne sposoby prezentacji nieruchomości.
 21. Zagadnienia prowadzenia firmy.
 22. Obowiązki osoby prowadzącej biuro – finansowe, podatkowe, rachunkowe.
 23. Relacje z innymi biurami – podtrzymywanie kontaktów.
 24. Plan rozwoju firmy.
 25. Zarządzanie jakością.
 26. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
 27. Prowadzenie negocjacji z klientami.
 28. Umowy niezbędne w obrocie nieruchomościami.
 29. Przeprowadzenie transakcji – zagadnienia prawne, podatkowe i praktyczne.
 30. Organizacja i przygotowanie transakcji.
 31. Finansowanie transakcji.

 

Kurs Zarządzanie Nieruchomościami

 1. Praktyka wykonywania usług zarządzania nieruchomościami.
 2. Etyka i przepisy prawa w zarządzaniu nieruchomością.
 3. Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 4. Zarządzanie nieruchomościami – zagadnienia finansowe.
 5. Prowadzenie firmy.
 6. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 8. Aspekty dotyczące porozumiewania się z klientami.
 9. Podstawowe zagadnienia ekonomiki rynku nieruchomości.
 10. Analiza sektora nieruchomości.
 11. Pilotowanie kontaktów.
 12. Pozytywny wizerunek firmy na rynku nieruchomości.
 13. Aspekty prawne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości.
 14. Prowadzenie obsługi klienta.
 15. Dokumentacja – zagadnienia dotyczące zarządzania i porządkowania.
 16. Fachowe utrzymanie nieruchomości – zagadnienia dotyczące utrzymania nieruchomości w dobrym stanie.
 17. Organizacja spotkań z mieszkańcami budynków.
 18. Konstrukcja i prawne aspekty umów.
 19. Zobowiązania wynikające z umów i konsekwencje jakie za sobą niosą.
 20. Rozpatrywanie zażaleń, skarg, reklamacji.
 21. Przedstawicielstwo właścicieli lokali.
 22. Podstawowe zagadnienia ekonomiczne.
 23. Zagadnienia dotyczące systemów finansowych.
 24. Konstrukcja umowy najmu.
 25. Problemy z uciążliwymi lokatorami.
 26. Zagadnienia dotyczące najmu, organizacja.
 27. Praktyczne porady odnośnie zarządzania nieruchomościami.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: lexperfecta@wp.pl

Koszt udziału w szkoleniu: 1100PLN

Lex Perfecta KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ELŻBIETA LIBERDA

 • ul. Krakowskie Przedmieście 22 Lublin
 • NIP 712 284 32 69
 • REGON 060152329

NR RACHUNKU BANKOWEGO:
PKO BP ? 29 1440 1273 0000 0000 0503 9924

Więcej informacji: tel: 607 – 504 – 320; 81 532- 67 – 60

Osoba koordynująca: Elżbieta Liberda V-ce Prezes RSPON Lublin

Siedziba stowarzyszenia RSPON Lublin:

ul. Krakowskie Przedmieście 22 Lublin III p.

 

 

Z uwagi na chęć zapewnienia najwyższej jakości zajęć ilość miejsc ograniczona.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: