NIERUCHOMO¦CI

Elżbieta Liberda prelegentem na Forum Nowoczesnego Inwestora

Elżbieta Liberda        14 lutego 2019        Komentarze (0)

Elżbieta Liberda radca prawny i po¶rednik w obrocie nieruchomo¶ciami to osoba, która lubi to co robi. Zawsze wychodzi poza schemat, nigdy nie działa odtwórczo. Dzięki temu ł±czy wiedzę merytoryczn± z odwag± inwestora. Dzięki temu, że poza Kancelari± prowadzi również Biuro Nieruchomo¶ci Lex Perfecta  doskonale zna specyfikę rynku nieruchomo¶ci.  FORUM NOWOCZESNEGO INWESTORA to wydarzenie, które gromadzi w […]

Timeshare

Elżbieta Liberda        15 stycznia 2019        Komentarze (0)

Wielu z nas podróżuje; w trakcie wakacji, urlopów zwiedzamy różne zak±tki kraju i ¶wiata. Do niektórych miejsc przywi±zujemy się jednak w sposób szczególny, tak bardzo, że z chęci± wracaliby¶my do nich każdego roku. Rozwi±zaniem tego stanu rzeczy mogłoby być przykładowo nabycie nieruchomo¶ci położonej w danej miejscowo¶ci, swoistej rezydencji wypoczynkowej. Bior±c pod uwagę ogromne wydatki zwi±zane […]

Zmiany w prawie 2019 r. Jak uwłaszczenie wpłynie na obrót nieruchomo¶ciami?

Elżbieta Liberda        09 stycznia 2019        Komentarze (0)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego można powiedzieć że w zasadzie przestanie istnieć. Oczywi¶cie poza kilkoma ? nielicznymi –  wyj±tkami.   Ale zacznijmy od pocz±tku. Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa dotycz±ca przekształcania użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych we własno¶ć. W/w ustawa ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia […]

RODO na rynku najmu

Elżbieta Liberda        06 listopada 2018        Komentarze (0)

Jak RODO wpływa na wynajem mieszkań? Od wej¶cia w życie ?sławnego? RODO upłynęło już kilka miesięcy. Temat ten przestał być już tak medialny, bo z każdej strony nie atakuj± nas reklamy typu ? ?Przygotuj się na wej¶cie RODO? czy nawet specjalne szafki dostosowane do przepisów (KLIK). Rozporz±dzenie jednak cały czas obowi±zuje. Od 25 maja 2018 […]

Jak wygl±da profesjonalna umowa po¶rednictwa i co powinna zawierać?

Elżbieta Liberda        17 września 2018        Komentarze (0)

Zakup nieruchomo¶ci to poważna decyzja, za któr± na ogół stoj± niemałe pieni±dze. Decyduj±c się na skorzystanie z pomocy po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, należy zadbać o spisanie profesjonalnej umowy. Po¶rednicy zwykle dysponuj± wzorem takiej umowy, aczkolwiek często bywa ona skomplikowana i zawiła. Co więcej, podsuwana jest do podpisu w momencie, kiedy czasu na jej gruntowne przejrzenie […]