SPRZEDAŻ

Zadatek za nieruchomo¶ć a koronawirus

Elżbieta Liberda        19 marca 2020        7 komentarzy

Sytuacja na rynku nieruchomo¶ci nie wygl±da kolorowo. Coraz więcej osób zgłasza się do nas z pytaniem co zrobić w sytuacji gdy maj± podpisan± umowę przedwstępn±, a termin zawarcia umowy przyrzeczonej upływa niebawem. Z przyczyn oczywistych ? zamknięte Urzędy, S±dy, Spółdzielnie itd. nie s± w stanie sfinalizować transakcji bo np. nie maj± wymaganych do umowy przenosz±cej […]

S±d Rejonowy w Szczecinie: Je¶li agent nie pomagał w transakcji dotycz±cej sprzedaży nieruchomo¶ci, nie dostanie on prowizji Stan faktyczny był następuj±cy: Powodem w omawianej sprawie był po¶rednik, który w 2017 r. zawarł z osob± chc±c± sprzedać nieruchomo¶ć umowę po¶rednictwa w obrocie nieruchomo¶ciami. Kontrakt podpisano na okres roku na zasadzie wył±czno¶ci. W umowie ustalono wynagrodzenie prowizyjne […]

Jak wygl±da profesjonalna umowa po¶rednictwa i co powinna zawierać?

Elżbieta Liberda        17 września 2018        Komentarze (0)

Zakup nieruchomo¶ci to poważna decyzja, za któr± na ogół stoj± niemałe pieni±dze. Decyduj±c się na skorzystanie z pomocy po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, należy zadbać o spisanie profesjonalnej umowy. Po¶rednicy zwykle dysponuj± wzorem takiej umowy, aczkolwiek często bywa ona skomplikowana i zawiła. Co więcej, podsuwana jest do podpisu w momencie, kiedy czasu na jej gruntowne przejrzenie […]

Dziedziczenie nieruchomo¶ci przez cudzoziemców.

Elżbieta Liberda        18 lutego 2017        Komentarze (0)

Nabywanie nieruchomo¶ci położonych na terenie Polski  przez cudzoziemców w drodze dziedziczenia co do zasady nie jest zwi±zane z jakimi¶ szczególnymi formalno¶ciami 🙂 Wiele pytań pojawia się jednak z uwagi na fakt,  iż zgodnie z ustaw± z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo¶ci przez cudzoziemców  – ” Nabycie przez cudzoziemca prawa własno¶ci lub prawa […]

JAK BEZPIECZNIE KUPIĆ NIERUCHOMO¦Ć ? Z PO¦REDNIKIEM CZY BEZ ?

Elżbieta Liberda        28 marca 2016        2 komentarze

Na rynku nieruchomo¶ci dokonuje się różnorakich transakcji. Dobro którym obracamy ? nieruchomo¶ć ? jak wiadomo, to dobro materialne o znacznej warto¶ci. Niejednokrotnie inwestujemy cały maj±tek swojego życia, zaci±gamy wieloletnie zobowi±zania finansowe w postaci kredytów czy pożyczek, wi±żemy z nieruchomo¶ci± swoje życiowe plany. Zakup nieruchomo¶ci dla wielu, nie trudni±cych się tym zawodowo, to z reguły jedna […]