zaliczka

Umowa przedwstępna.

Elżbieta Liberda        09 czerwca 2018        Komentarze (0)

Umowa przedwstępna to bardzo często stosowana forma umowy w obrocie nieruchomo¶ciami. Zawierana jest wówczas, gdy strony z uwagi na istniej±ce przeszkody natury prawnej lub faktycznej albo z innych jeszcze przyczyn nie mog± lub nie chc± w danym momencie zawrzeć umowy przyrzeczonej. Najpowszechniejsz± sytuacj± jest taka kiedy Kupuj±cy stara się o kredyt i do wniosku o […]